"rare" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rare przymiotnik

rare + rzeczownik
Kolokacji: 327
rare occasion • rare case • rare species • rare book • rare example • rare disease • rare disorder • rare opportunity • rare moment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
1. rare occasion = rzadka okazja rare occasion
2. rare case = rzadki przypadek rare case
3. rare species = rzadki gatunek rare species
4. rare book = biały kruk (rzadka książka) rare book
5. rare example = rzadki przykład rare example
6. rare disease = rzadka choroba rare disease
7. rare disorder = rzadki nieład rare disorder
8. rare opportunity = rzadka okazja rare opportunity
9. rare moment = rzadki moment rare moment
10. rare plant = rzadka roślina rare plant
11. rare instance = rzadki przypadek rare instance
12. rare form = rzadka forma rare form
13. rare exception = rzadki wyjątek rare exception
14. rare event = rzadki wypadek rare event
15. rare occurrence = rzadkie zjawisko rare occurrence
16. rare condition = rzadka kondycja rare condition
17. rare appearance = rzadkie pojawienie się rare appearance
18. rare bird = rzadki okaz rare bird
19. rare breed = rzadki gatunek (np. zwierzęcia, rośliny) rare breed
20. rare type = rzadki typ rare type
21. rare chance = rzadka szansa rare chance
22. rare combination = rzadkie połączenie rare combination
23. rare thing = rzadka rzecz rare thing
24. rare interview = rzadkie przesłuchanie rare interview
25. rare glimpse = rzadkie mignięcie rare glimpse
26. rare effect = rzadki efekt rare effect
27. Rare Disease Database = Rzadka choroba Baza danych Rare Disease Database
28. rare item = rzadka rzecz rare item
29. rare smile = rzadki uśmiech rare smile
30. rare animal = rzadkie zwierzę rare animal
31. rare feat = rzadki wyczyn rare feat
32. rare sight = rzadki widok rare sight
34. rare time = rzadki czas rare time
35. rare gift = rzadki dar rare gift
36. rare treat = rzadka przyjemność rare treat
37. rare day = rzadki dzień rare day
38. rare talent = rzadki talent rare talent
39. rare mineral = rzadki minerał rare mineral
40. rare ability = rzadka umiejętność rare ability
41. rare circumstance = rzadka okoliczność rare circumstance
42. rare track = rzadki ślad rare track
43. rare clip = rzadki zacisk rare clip
44. rare phenomenon = rzadkie zjawisko rare phenomenon
45. rare metal = rzadki metal rare metal
46. rare material = rzadki materiał rare material
47. rare collection = rzadka kolekcja rare collection
48. rare quality = rzadka jakość rare quality
49. rare piece = rzadki kawałek rare piece
50. rare distinction = rzadkie rozróżnienie rare distinction
51. rare visit = rzadka wizyta rare visit
52. rare recording = rzadkie nagrywanie rare recording
53. rare performance = rzadkie przedstawienie rare performance
54. rare display = rzadka wystawa rare display
55. rare cancer = rzadki rak rare cancer
59. rare footage = rzadki materiał filmowy rare footage
60. rare tree = rzadkie drzewo rare tree
61. rare coin = rzadka moneta rare coin
62. rare honor = rzadki honor rare honor
63. rare beauty = rzadkie piękno rare beauty
64. rare creature = rzadka istota żywa rare creature
67. rare move = rzadki ruch rare move
68. rare victory = rzadkie zwycięstwo rare victory
69. rare object = rzadki przedmiot rare object
70. rare show = rzadkie widowisko rare show
71. rare illness = rzadka choroba rare illness
72. rare step = rzadki krok rare step
73. rare wine = krwiste wino rare wine
74. rare edition = rzadka edycja rare edition
75. rare privilege = rzadki przywilej rare privilege
76. rare look = rzadkie spojrzenie rare look
77. rare kind = rzadki rodzaj rare kind
78. rare one = rzadki rare one
79. rare photograph = rzadkie zdjęcie rare photograph
czasownik + rare
Kolokacji: 6
become rare • consider rare • cook rare • serve rare • grow rare • ...
przysłówek + rare
Kolokacji: 26
extremely rare • relatively rare • increasingly rare • exceedingly rare • fairly rare • ...
rare + przyimek
Kolokacji: 14
rare among • rare for • rare in • rare on • rare of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.