"increasingly rare" — Słownik kolokacji angielskich

increasingly rare kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej rzadki
  1. increasingly przysłówek + rare przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    It is difficult to be sure, but we might guess that they are becoming increasingly rare.

powered by  eTutor logo