"rzadki gatunek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzadki gatunek" po polsku

rzadki gatunek

rzeczownik
 1. rare species  
 2. rare breed
  • rzadki gatunek (np. zwierzęcia, rośliny)
idiom
 1. rare breed
  • rzadki gatunek (osoba, z cechami rzadko spotykanymi)

"rzadki gatunek" — Słownik kolokacji angielskich

rare breed kolokacja
 1. rare przymiotnik + breed rzeczownik = rzadki gatunek (np. zwierzęcia, rośliny)
  Bardzo silna kolokacja

  It is now a rare breed with around 100 representatives.

  Podobne kolokacje:
rare species kolokacja
 1. rare przymiotnik + species rzeczownik = rzadki gatunek
  Bardzo silna kolokacja

  More of the rare species were sent in 2007 to bring the total population to seven.

  Podobne kolokacje:
uncommon species kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzadki gatunek
 1. uncommon przymiotnik + species rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  It is an uncommon species, though not considered under threat.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo