"rzadka choroba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzadka choroba" po polsku

"rzadka choroba" — Słownik kolokacji angielskich

rare disease kolokacja
 1. rare przymiotnik + disease rzeczownik = rzadka choroba
  Bardzo silna kolokacja

  Often the patients feel like they have a rare disease.

  Podobne kolokacje:
rare illness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzadka choroba
 1. rare przymiotnik + illness rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Also, many children's hospitals will continue to see children with rare illnesses into adulthood, allowing for a continuity of care.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo