"rare book" — Słownik kolokacji angielskich

rare book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biały kruk
  1. rare przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I have people who keep their eyes open for rare books.

    Podobne kolokacje: