"rare occasion" — Słownik kolokacji angielskich

rare occasion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzadka okazja
  1. rare przymiotnik + occasion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Two of them may even get together for the rare social occasion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo