PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"rare occasion" — Słownik kolokacji angielskich

rare occasion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzadka okazja
  1. rare przymiotnik + occasion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Two of them may even get together for the rare social occasion.