TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"occasion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

occasion rzeczownik

rzeczownik + occasion
Kolokacji: 15
occasion of the anniversary • occasion of one's birthday • state occasion • occasion of one's visit • occasion of one's marriage • ...
occasion + czasownik
Kolokacji: 16
occasion arises • occasion demands • occasion calls • occasion requires • occasion marks • ...
czasownik + occasion
Kolokacji: 66
win on several occasions • play on several occasions • re-elect on several occasions • mark the occasion • wear on occasions • ...
przymiotnik + occasion
Kolokacji: 83
special occasion • rare occasion • separate occasion • different occasion • previous occasion • formal occasion • social occasion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. special occasion = specjalna okazja, szczególna okazja special occasion
2. rare occasion = rzadka okazja rare occasion
  • Two of them may even get together for the rare social occasion.
  • Perhaps, on rare occasions, it was possible for two people to fall and stay in love.
  • You will only want to do this on rare occasions.
  • On the rare occasions the subject comes up, all people seem to talk about is the need to be needed.
  • On rare occasions, the Museum may close for a special event.
  • This is one of those rare occasions when in fact you can do both.
  • And on what rare occasions does he think of himself as one?
  • It's a rare occasion when they're called upon to do anything.
  • On rare occasions, they may continue for up to two days.
  • It was a special moment, a rare occasion to see them walking.
3. separate occasion = odrębna okazja separate occasion
5. previous occasion = poprzednia okazja previous occasion
6. formal occasion = oficjalna okazja formal occasion
7. social occasion = społeczna okazja social occasion
8. ceremonial occasion = oficjalna uroczystość ceremonial occasion
9. festive occasion = okazja świąteczna festive occasion
11. only occasion = jedyna okazja only occasion
12. certain occasion = pewna okazja certain occasion
13. happy occasion = szczęśliwa okazja happy occasion
14. particular occasion = szczególna okazja particular occasion
15. momentous occasion = doniosłe wydarzenie momentous occasion
16. historic occasion = historyczna okazja historic occasion
17. great occasion = wielka okazja great occasion
18. public occasion = społeczna okazja public occasion
19. early occasion = wczesna okazja early occasion
20. solemn occasion = uroczysta okazja solemn occasion
21. memorable occasion = pamiętna okazja memorable occasion
22. joyous occasion = radosna okazja joyous occasion
23. auspicious occasion = pomyślna okazja auspicious occasion
przyimek + occasion
Kolokacji: 8
on occasions • upon occasion • of occasions • at occasions • in occasions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.