"different occasion" — Słownik kolokacji angielskich

different occasion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inna okazja
  1. different przymiotnik + occasion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the past nine months, Woods has taken at least two weeks off on five different occasions.