eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"occasion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

occasion rzeczownik

rzeczownik + occasion
Kolokacji: 15
occasion of the anniversary • occasion of one's birthday • state occasion • occasion of one's visit • occasion of one's marriage • ...
occasion + czasownik
Kolokacji: 16
occasion arises • occasion demands • occasion calls • occasion requires • occasion marks • ...
czasownik + occasion
Kolokacji: 66
win on several occasions • play on several occasions • re-elect on several occasions • mark the occasion • wear on occasions • ...
przymiotnik + occasion
Kolokacji: 83
special occasion • rare occasion • separate occasion • different occasion • previous occasion • formal occasion • social occasion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. special occasion = specjalna okazja, szczególna okazja special occasion
2. rare occasion = rzadka okazja rare occasion
3. separate occasion = odrębna okazja separate occasion
  • In the past nine months, Woods has taken at least two weeks off on five different occasions.
  • "He told me of being threatened on several different occasions."
  • He was also able to score 20-or-more points on eight different occasions.
  • His best individual career finish was 2nd on five different occasions from 1998 to 2003.
  • She has served as the city's mayor on three different occasions.
  • He was chairman of the council on five different occasions.
  • Neighbors went so far as to call the police on two different occasions.
  • They argue on different occasions, until she goes to far.
  • The father and his son have lied on different occasions to each other.
  • The sacrifice site was probably used on different occasions during the years 200-450.
5. previous occasion = poprzednia okazja previous occasion
6. formal occasion = oficjalna okazja formal occasion
7. social occasion = społeczna okazja social occasion
8. ceremonial occasion = oficjalna uroczystość ceremonial occasion
9. festive occasion = okazja świąteczna festive occasion
11. only occasion = jedyna okazja only occasion
12. certain occasion = pewna okazja certain occasion
13. happy occasion = szczęśliwa okazja happy occasion
14. particular occasion = szczególna okazja particular occasion
15. momentous occasion = doniosłe wydarzenie momentous occasion
16. historic occasion = historyczna okazja historic occasion
17. great occasion = wielka okazja great occasion
18. public occasion = społeczna okazja public occasion
19. early occasion = wczesna okazja early occasion
20. solemn occasion = uroczysta okazja solemn occasion
21. memorable occasion = pamiętna okazja memorable occasion
22. joyous occasion = radosna okazja joyous occasion
23. auspicious occasion = pomyślna okazja auspicious occasion
przyimek + occasion
Kolokacji: 8
on occasions • upon occasion • of occasions • at occasions • in occasions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.