Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"katastrofa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "katastrofa" po polsku

katastrofa

obrazek do "disaster" po polsku TITLE: Galveston Disaster
rzeczownik
 1. disaster ***   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  They couldn't do anything to prevent the disaster. (Oni nie mogli nic zrobić, żeby zapobiec katastrofie.)
  Their divorce was a real disaster for their daughter. (Ich rozwód był dla ich córki prawdziwą katastrofą.)
  The disaster took place two blocks from the bus station. (Katastrofa miała miejsce dwie przecznice od dworca autobusowego.)
  link synonim: catastrophe
 2. accident ***
  • awaria, katastrofa [COUNTABLE]
   The plane had an accident and had to land. (Samolot miał awarię i musiał lądować.)
   There's been an accident and my train had to stop. (Nastąpiła awaria i mój pociąg musiał się zatrzymać.)
 3. catastrophe *  
  The worst nuclear catastrophe ever was the Chernobyl one. (Najgorszą katastrofą nuklearną była katastrofa w Czarnobylu.)
  Only one person survived the catastrophe. (Tylko jedna osoba przeżyła katastrofę.)
  link synonim: disaster
 4. nightmare **
 5. calamity
  • klęska, katastrofa, nieszczęście
   Failure in one test shouldn't be regarded as a calamity. (Niepowodzenie na jednym teście nie powinno być uznawane za katastrofę.)
   The death of his wife was a calamity. (Śmierć jego żony była katastrofą.)
 6. train wreck , także: trainwreck
 7. smash-up
 8. dumpster fire American English
idiom
 1. down trip

powered by  eTutor logo