PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"klęska" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klęska" po polsku

klęska

rzeczownik
 1. disaster ***
  • klęska, fiasko [policzalny lub niepoliczalny]
   His concert turned out to be a disaster, it was very boring. (Jego koncert okazał się fiaskiem, było bardzo nudno.)
   My last date was a complete disaster. (Moja ostatnia randka była kompletnym fiaskiem.)
 2. defeat ***
  • klęska, upadek (sytuacja, w której ktoś jest pokonany lub obalony) [tylko liczba pojedyncza]
   I'm not a man who is afraid of defeat. (Nie jestem człowiekiem, który obawia się klęski.)
 3. calamity
  • klęska, katastrofa, nieszczęście
   Failure in one test shouldn't be regarded as a calamity. (Niepowodzenie na jednym teście nie powinno być uznawane za katastrofę.)
   The death of his wife was a calamity. (Śmierć jego żony była katastrofą.)
 4. debacle
  • klęska, porażka, fiasko
   The meeting ended in a debacle. (Spotkanie zakończyło się fiaskiem.)
 5. tanking
 6. balefulness
 7. defeature
 1. crushing blow
 2. disaster of epic proportions