"klapa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klapa" po polsku

klapa

obrazek do "lapel" po polsku
rzeczownik
 1. flap *
  • klapa, klapka
   The door was closed, but the cat flap was open. (Drzwi były zamknięte, ale klapka dla kota była otwarta.)
  • klapa (na skrzydle samolotu) termin techniczny
   Flaps are on the wings of a plane. (Klapy są na skrzydłach samolotu.)
 2. lapel
  • klapa (od marynarki, płaszcza)
   The badge was still pinned on her suit's lapel. (Odznaka była dalej przypięta do klapy jej żakietu.)
 3. turkey ***
  • klapa (nieudany film lub sztuka) American English potocznie [policzalny]
   Even though this film was directed by Spielberg, it turned out to be a turkey. (Mimo tego, że ten film był wyreżyserowany przez Spielberga, okazał się on klapą.)
   Mayday is certainly not a turkey and it is still performed in Wrocław, for instance. (Mayday na pewno nie jest klapą i jest dalej wystawiany, np. we Wrocławiu.)
 4. flop , *
 5. bust **
  • krach, klapa (nieudane przedsięwzięcie)
 6. car crash British English potocznie
 7. trapdoor
  • drzwi (zwodowe, spustowe), klapa (w podłodze, dachu)
 8. washout
 9. high-lift device
 10. clack valve
 11. box-office bomb , box-office flop
 12. lappet
 13. bust-up potocznie
idiom
 1. down trip

powered by  eTutor logo