"odlot" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odlot" po polsku — Słownik angielsko-polski

odlot

Severe Clear Departure Departure
rzeczownik
 1. departure **
  • odlot, odjazd [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Be at the gate at least 30 minutes prior to departure. (Bądź przy bramce przynajmniej 30 minut przed odlotem.)
   Dense fog delayed our departure five hours. (Gęsta mgła opóźniła nasz odlot o pięć godzin.)
 2. kick ***
  • odlot, haj slang [COUNTABLE]
   What a kick, try this joint! (Co za odlot, spróbuj tego skręta!)
   I had a nice kick after that! (Miałem po tym niezły odlot!)
 3. riot **
 4. groove *
 5. outbound flight
 6. screamer
 7. stoater
idiom
 1. trip ****
  • odlot, jazda, kop (po zażyciu narkotyków) slang
   We were on a trip throughout the whole interview. (Byliśmy na odlocie przez cały czas trwania wywiadu.)
   It was the scariest trip of my life. (To była najstraszniejsza jazda mojego życia.)
wykrzyknik
 1. whacko