PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"jazda" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jazda" po polsku

jazda

rzeczownik
 1. drive *****
  • jazda, droga, podróż (samochodem) [policzalny]
   The drive home is easier. (Jazda do domu jest łatwiejsza.)
   This is a long drive. (To jest długa droga.)
   We've got a long drive ahead of us. (Mamy długą drogę przed sobą.)
   It's a 90 mile drive. (To 90 mil drogi.)
 2. ride ****
  • jazda, przejazd, przejażdżka (np. autem, rowerem, na koniu) [policzalny]
   I took the kids for a ride in the van. (Wziąłem dzieciaki na przejażdżkę vanem.)
   We just went for a little ride. (Po prostu pojechaliśmy na małą przejażdżkę.)
   I want to take you for a ride sometimes. (Chciałabym cię czasami zabrać na przejażdżkę.)
 3. riding
idiom
 1. trip ****
  • odlot, jazda, kop (po zażyciu narkotyków) slang
   We were on a trip throughout the whole interview. (Byliśmy na odlocie przez cały czas trwania wywiadu.)
   It was the scariest trip of my life. (To była najstraszniejsza jazda mojego życia.)