PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"przejście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przejście" po polsku

przejście

obrazek do "aisle" po polsku obrazek do "crossing" po polsku School Crossing Signs
rzeczownik
 1. door , *****
  • wejście, przejście [policzalny]
   Is this the door to the secret forest? (Czy to jest wejście do sekretnego lasu?)
   I can't find the door - can you help me? (Nie mogę znaleźć wejścia - pomożesz mi?)
   zobacz także: doorway
 2. aisle **
  • przejście (w samolocie, pociągu) [policzalny]
   Would you like an aisle or a window seat? (Czy chciałby Pan miejsce od strony przejścia czy od okna?)
   Lights alongside the aisle lead to the emergency exit. (Światła wzdłuż przejścia prowadzą do wyjścia awaryjnego.)
   Toilets are at the end of the aisle. (Toalety są na końcu przejścia.)
  • przejście (np. między rzędami krzeseł w kinie) [policzalny]
   We are sitting in row four, next to the aisle. (Siedzimy w rzędzie czwartym, obok przejścia.)
 3. transition ***
  • przemiana, przekształcenie, przejście (w inny stan) oficjalnie [policzalny lub niepoliczalny]
   The Polish society is currently at the stage of transition. (Polskie społeczeństwo jest obecnie na etapie przemiany.)
   The transition from a boy to a man is always difficult. (Przejście z chłopca w mężczyznę jest zawsze trudne.)
   The transition of the protagonist was very interesting. (Przemiana głównego bohatera była bardzo interesująca.)
 4. crossing *
  • przejście (np. graniczne)
   Their car was halted at the border crossing. (Ich samochód był zatrzymany na przejściu granicznym.)
 5. switch ***
  • zmiana (z czegoś na coś), przejście (np. z komunizmu na kapitalizm) [tylko liczba pojedyncza]
   For those looking to make the switch, some research is in order. (Wszyscy, którzy chcą dokonać zmiany, powinni najpierw przeprowadzić badania.)
   That switch will be good for our country. (Ta zmiana będzie dobra dla naszego kraju.)
 6. pathway *
  • ścieżka, przejście
   Do you see a pathway up to the house anywhere? (Widzisz gdzieś jakąś ścieżkę do domu?)
 7. way *****
  • droga, przejście (przestrzeń przed czymś)
   Get out of the way. (Zejdź z drogi.)
   The way was too narrow to fit the piano. (Przejście było zbyt wąskie, aby zmieścić pianino.)
 8. passageway
 9. crossover ,
  • przejście (z jednej dziedziny rozrywki do innej)
 10. passage ***
  • przejście, przejazd [tylko liczba pojedyncza]
   I had to remove snow from the passage of the garage every morning. (Musiałem odśnieżać przejazd z garażu co rano.)
   He showed me a secret passage to his house. (On pokazał mi sekretne przejście do swojego domu.)
 11. thoroughfare
  • przejazd (przez coś), przejście (do pomieszczenia)
 12. bridge ***
 13. changeover , switchover AmE
  • przejście, zmiana (np. na czas letni)
 14. areaway
  • przejście, pasaż (między budynkami)
 15. middle eight
obrazek do "pass" po polsku obrazek do "cross" po polsku
czasownik
 1. pass , *****
  • wymijać, przechodzić (obok czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   He passed the library. (On minął bibliotekę.)
   I stepped aside for my father to pass. (Odsunąłem się na bok, żeby mój ojciec mógł przejść.)
   Turn right and pass the church. (Skręć w prawo i przejdź obok kościoła.)
 2. cross , ****
 3. undergo **
  • poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie) [przechodni]
   to experience something, to be the subject of a process
   You can't eat anything because you will undergo a major surgery. (Nie możesz nic jeść, ponieważ poddasz się dużej operacji.)
   If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. (Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.)
 4. switch ***
  • zmieniać (np. taktykę), przechodzić (z jednej strony na drugą), przerzucać (się na coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He had to switch sides, as the building he looked for was on the other side of the street. (On musiał zmienić stronę, ponieważ budynek, którego szukał był po drugiej stronie ulicy.)
   He switched to veganism when he started dating this girl. (Przerzucił się na weganizm, kiedy zaczął spotykać się z tą dziewczyną.)
   link synonim: change
 5. clear *****
  • przeskakiwać, jechać, przechodzić, omijać [przechodni]
   We cleared the traffic jam by driving in the night. (Ominęliśmy korek uliczny poprzez jazdę w nocy.)
   We have to clear the city centre - I don't want to get stuck in a traffic jam. (Musimy ominąć centrum miasta - nie chcę utknąć w korku.)
   He cleared a small stream and disappeared in the forest. (Przeskoczył mały strumyk i zniknął w lesie.)
 6. surpass *
  • przekraczać (oczekiwania), przechodzić (wyobrażenie)
   The results surpassed all our expectations. (Wyniki przekroczyły nasze oczekiwania.)
 7. convert , **
phrasal verb
 1. go over **
 2. wear off
 3. cross over
 1. cross an obstacle
phrasal verb
 1. go through ***
  • przejść (zostać uzgodnionym)
   Did it go through administration? (Czy to zostało uzgodnione z administracją?)
   My application went through the president's office. (Moje podanie przeszło przez biuro prezydenta.)
obrazek do "stroll" po polsku
czasownik
 1. stroll ** , stroll along , także: stroll down , także: stroll over
  • przechadzać się, spacerować
   She strolled happily through the dark streets of Brighton. (Ona przechadzała się radośnie po ciemnych ulicach Brighton.)
   They had been strolling along, but now they stopped. (Oni się przechadzali, ale teraz przystanęli.)
 2. saunter
 3. promenade
 4. ramble
 5. troll *
 6. toddle
 7. mosey AmE potocznie
 8. stravage
 9. bummel
 10. circumambulate
 11. dacker BrE , także: daiker
 12. womble BrE potocznie  
 13. perambulate
phrasal verb
 1. walk around *
 2. wander around , wander about  
 3. walk about
 1. trip along

Powiązane zwroty — "przejście"

przymiotnik
rzeczownik
phrasal verb
inne
czasownik
przysłówek