"tajemne przejście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tajemne przejście" po polsku

tajemne przejście

przymiotnik
  1. secret passage  

"tajemne przejście" — Słownik kolokacji angielskich

secret passage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tajemne przejście
  1. secret przymiotnik + passage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then tonight, when everyone has gone to bed I'll get into the study again and find the way through to the secret passage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo