"przemiana" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przemiana" po polsku

przemiana

rzeczownik
 1. transition ***
  • przemiana, przekształcenie, przejście (w inny stan) formal [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The Polish society is currently at the stage of transition. (Polskie społeczeństwo jest obecnie na etapie przemiany.)
   The transition from a boy to a man is always difficult. (Przejście z chłopca w mężczyznę jest zawsze trudne.)
   The transition of the protagonist was very interesting. (Przemiana głównego bohatera była bardzo interesująca.)
 2. reaction ***   [SINGULAR]
  The protesters demanded a reaction in the government. (Prostestujący żądali przemiany w rządzie.)
 3. alteration
  • przemiana (np. zachowania, postawy) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   His behaviour has gone through a considerable alteration. (Jego zachowanie przeszło znaczącą przemianę.)
 4. permutation
 5. alternation
 6. transmutation
  • przemiana (np. substancji)
 7. transmogrification
  • (cudowna) przemiana

powered by  eTutor logo