"ścieżka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ścieżka" po polsku

ścieżka

obrazek do "path" po polsku Path of the Giants Path, Integral This is my path in life…and obrazek do "alley" po polsku
rzeczownik
 1. path , ***
  • ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć), droga [policzalny]
   They followed the path until they got to the river. (Oni podążali wzdłuż ścieżki, aż dotarli do rzeki.)
   He chose an interesting career path. (On wybrał interesującą ścieżkę kariery.)
   This is the path to victory! (To jest droga do zwycięstwa!)
 2. track ****
  • ścieżka, droga [policzalny]
   Follow this track and you'll find the beach you're looking for. (Podążaj tą drogą, a znajdziesz plażę, której szukasz.)
   I saw a hare on a forest track. (Zobaczyłem zająca na leśnej ścieżce.)
 3. alley **
  • aleja, ścieżka (w parku lub ogrodzie)
   He went down the garden alley and sat by the fountain. (On poszedł ogrodową aleją i usiadł przy fontannie.)
 4. pathway *
  • ścieżka, przejście
   Do you see a pathway up to the house anywhere? (Widzisz gdzieś jakąś ścieżkę do domu?)
 5. footpath
 6. pad **
 7. trackway
 8. trailway
  • szlak, ścieżka (zwykle leśna lub górska)

Powiązane zwroty — "ścieżka"

przymiotnik
falisty (np. szlak, ścieżka) = sinuous
rzeczownik
czasownik
piąć się w górę (np. droga, górska ścieżka) = ascend

powered by  eTutor logo