Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"wałęsać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wałęsać się" po polsku

wałęsać się

czasownik
 1. roam , *
  • błąkać się, wałęsać się, włóczyć się
   Why do you roam the streets? (Dlaczego wałęsasz się po ulicach?)
   Her eyes roamed through the room. (Jej oczy błąkały się po pokoju.)
   zobacz także: tromp
 2. prowl
 3. loiter
 4. gad  
 5. mosey American English informal
 6. drift along
 7. loiter in
phrasal verb
 1. fool around
 2. roam around
 3. float about
 4. mope around , mope about
 5. futz around
 6. mooch around , mooch about
 7. piddle around
 8. mooch along
 9. bum around , bum about
rzeczownik
 1. maunder

Powiązane zwroty — "wałęsać się"

phrasal verb
rzeczownik
wałęsanie się = gadding +3 znaczenia

"wałęsać się" — Słownik kolokacji angielskich

drift along kolokacja
 1. drift czasownik + along przyimek = wałęsać się, chodzić bez celu
  Silna kolokacja

  America was then, as now, drifting apart along class lines.

  Podobne kolokacje:
float about kolokacja
 1. float czasownik + about przyimek = wałęsać się, snuć się bez celu
  Zwykła kolokacja

  It was like being out in the open, floating high above the world, the night sky all about them.

  Podobne kolokacje:
 2. float czasownik + about przysłówek = wałęsać się, snuć się bez celu
  Zwykła kolokacja

  I did not like those rumors of a fight which were floating about.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo