ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"błąkać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "błąkać się" po polsku

błąkać się

czasownik
 1. stray *
  • błądzić, błąkać się, zabłąkać się
   The sheep strayed onto the road. (Owce zabłąkały się na drodze.)
   I strayed too far from the footpath and got lost. (Błąkałem się zbyt daleko od ścieżki i zgubiłem się.)
   My thoughts strayed for a moment. (Moje myśli zboczyły z tematu na chwilę.)
 2. roam , *
  • błąkać się, wałęsać się, włóczyć się
   Why do you roam the streets? (Dlaczego wałęsasz się po ulicach?)
   Her eyes roamed through the room. (Jej oczy błąkały się po pokoju.)
   zobacz także: tromp
 3. rove *
  • błądzić, błąkać się, włóczyć się
   His eyes roved over her face. (Jego oczy błądziły po jej twarzy.)
   She has been roving around the country for 2 years. (Ona włóczy się po kraju od 2 lat.)
 4. wander **
 5. swag
 6. stray off
 7. divagate
  • błąkać się (rzadko stosowane)
 8. estray
 9. extravagate
 1. rove around

Powiązane zwroty — "błąkać się"

przymiotnik
rzeczownik
obłąkany = cuckoo , także: coo-coo
błąkanie się = errance +6 znaczeń
idiom

powered by  eTutor logo