"włóczyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "włóczyć się" po polsku — Słownik angielsko-polski

włóczyć się

czasownik
 1. wander **
  • wędrować, włóczyć się, szwendać się [INTRANSITIVE]
   Jack wandered about the living room. (Jack wędrował po salonie.)
   She's probably still wandering around. (Ona prawdopodobnie ciągle włóczy się po okolicy.)
 2. roam *
  • błąkać się, wałęsać się, włóczyć się
   Why do you roam the streets? (Dlaczego wałęsasz się po ulicach?)
   Her eyes roamed through the room. (Jej oczy błąkały się po pokoju.)
 3. rove *
  • błądzić, błąkać się, włóczyć się
   His eyes roved over her face. (Jego oczy błądziły po jej twarzy.)
   She has been roving around the country for 2 years. (Ona włóczy się po kraju od 2 lat.)
 4. tramp
 5. shuffle *  
 6. traipse , także: trapes
 7. tromp
 8. gallivant , także: galivant , także: galavant
 9. trog
phrasal verb
 1. tag along , tag on British English
  • włóczyć się (za kimś), dołączać się (do kogoś), przyczepić się (do kogoś), chodzić za kimś
   He tags along me all day and I don't know how to get rid of him. (On włóczy się za mną cały dzień i nie wiem jak się go pozbyć.)
   Sally tags on you because she feels lonely. (Sally przyczepiła się do ciebie, ponieważ czuje się samotna.)
   Do you mind if I tag along? (Nie masz nic przeciwko, abym się do was dołączył?)
 2. knock around
 3. gad about , gad around
 4. bum around something
 5. bum around , bum about
 6. schlep around
 1. rove around
czasownik
 1. drag ***
  • wlec (ciągnąć coś z trudem) [TRANSITIVE]
   The box was so heavy that I had to drag it across the floor. (Pudło było takie ciężkie że musiałem je wlec po podłodze.)
   I managed to drag an old armchair out of the apartment. (Udało mi się wywlec stary fotel z mieszkania.)
   We dragged the boat down to the beach. (Zawlekliśmy łódkę na plażę.)
czasownik
 1. trail ***
czasownik
 1. float **
  • sunąć (iść powoli i z gracją) literary [INTRANSITIVE]
   The lady floated around the house in a lace dress. (Pani sunęła po domu w koronkowej sukience.)
   Stop floating with no purpose and do something useful. (Przestań sunąć bez celu i zrób coś pożytecznego.)
   link synonim: glide

"włóczyć się" — Słownik kolokacji angielskich

knock around kolokacja
 1. knock czasownik + around przyimek = obijać się, włóczyć się, szlajać się
  Silna kolokacja

  By the third she knew how knocked around he was.

  Podobne kolokacje: