Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"kręcić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kręcić się" po polsku

kręcić się

obrazek do "spin" po polsku turning circle for easy
czasownik
 1. spin ***
  • obracać się, kręcić się, wirować [przechodni/nieprzechodni]
   I felt dizzy and the whole world was spinning. (Poczułem zawroty głowy i cały świat kręcił się wokół.)
   My head was spinning, I was sure I ate some bad food. (Kręciło mi się w głowie, wiedziałem, że zatrułem się jedzeniem.)
   She was spinning on the ice like an Olympic champion. (Ona wirowała na lodzie jak mistrzyni olimpijska.)
   link synonim: turn
 2. circle , ***
  • krążyć, kręcić się (wokół czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The eagle is circling around its nest. (Orzeł krąży wokół swojego gniazda.)
   I was circling around the school, waiting for my friend. (Kręciłam się wokół szkoły, czekając na moją przyjaciółkę.)
   Does the sun circle around the Earth or the other way round? (Słońce krąży wokół Ziemi, czy jest na odwrót?)
   I could watch the fish circling in the fishbowl all day long. (Mogłem oglądać ryby krążące w akwarium przez cały dzień.)
 3. turn , *****
  • kręcić się, obracać się (wokół czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The planet Earth turns around its own axis. (Planeta Ziemia obraca się wokół własnej osi.)
   Does the Moon turn around the Earth? (Czy Księżyc obraca się dookoła Ziemi?)
   link synonim: spin
 4. swim ***
  • wirować, kręcić się (np. w głowie) [nieprzechodni]
   Everything swims in my head. (Wszystko mi wiruje w głowie.)
   I drank a beer and stars started swimming in my head. (Wypiłem piwo i w głowie zaczęły mi wirować gwiazdki.)
 5. squirm
  • wiercić się, kręcić się (o osobie)
   Don't squirm! (Nie wierć się!)
   He was squirming on the sofa. (On wiercił się na sofie.)
   My son often squirms when he's bored. (Mój syn często się wierci, kiedy jest znudzony.)
 6. whirl *
 7. buzz **
  • kręcić się, latać (np. po mieszkaniu, po biurze)
   He was buzzing around his office the whole day. (Cały dzień kręcił się po biurze.)
   Stop buzzing around the house and sit down! (Przestań latać po domu i usiądź!)
 8. fidget , fidge dawne użycie , także: jiffle BrE dialekt
  • wiercić się, kręcić się
   Children can't sit still without fidgeting. (Dzieci nie potrafią siedzieć spokojnie bez wiercenia się.)
 9. wriggle  
 10. spin out
  • kręcić się (np. samochód)  AmE
 11. windmill
 12. pinwheel
 13. sniff around , sniff round BrE , sniff about BrE
  • węszyć (w jakiejś sprawie), kręcić się (wokół czegoś lub kogoś)
 14. wheel around , także: wheel round BrE
  • kręcić się (o maszynie lub jej elemencie) [nieprzechodni]
   The computer fan is wheeling around again. (Wiatrak w komputerze znowu się kręci.)
 15. gyre
 16. hotch
 17. twist and turn
  • kręcić się (o osobie)
 18. wriggly
phrasal verb
 1. move around * , move about
  • kręcić się (o chodzeniu), ruszać się (w nieznacznym stopniu)
   I heard someone moving about in the basement. (Usłyszałam, że ktoś się kręci w piwnicy.)
   In order not to sit long hours in front of the computer, try to move around sometimes. (Aby nie przesiadywać długich godzin przed komputerem, spróbuj czasem trochę się poruszać.)
 2. mill around , mill about
  • kłębić się, kręcić się
   A crowd of people milled around the building. (Tłum ludzi kłębił się przed budynkiem.)
   My fans always mill around my house. (Moi fani zawsze kłębią się dookoła mojego domu.)
   zobacz także: mill
 3. fool around
 4. go round
 5. hang about potocznie , hang around potocznie *
 6. mooch around , mooch about
 7. mope around , mope about
 8. hang upon
 9. piddle around
idiom
 1. fidget about
 2. be jumping
obrazek do "curl" po polsku Green Curl
czasownik
 1. film *****
  • filmować, kręcić [przechodni/nieprzechodni]
   They filmed this season of the series in Italy. (Oni filmowali ten sezon serialu we Włoszech.)
   I was filming my son while he was reading a fairy tale. (Filmowałem mojego synka, kiedy czytał baśń.)
 2. curl **
 3. hedge *
 4. wiggle
  • kręcić (się), poruszać (się) (na boki), machać
   She wiggled her hips. (Kręciła biodrami.)
   I can wiggle my ears, look! (Potrafię machać uszami, spójrz!)
 5. twirl
  • kręcić (się), kręcić (czymś), wirować
   When she dances, she likes to twirl. (Kiedy ona tańczy, lubi się kręcić.)
   He pushed the button and all the cogs twirled. (On wcisnął przycisk, a wszystkie trybiki zawirowały.)
 6. shoot ****
 7. gyrate
 8. frizz , także: friz dawne użycie
 9. send *****
 10. prevaricate , oficjalnie
 11. pussyfoot around
 12. four-flush
 13. thraw ScoE

"kręcić się" — Słownik kolokacji angielskich

spin out kolokacja
 1. spin czasownik + out particle = kręcić się (np. samochód)
  Bardzo silna kolokacja

  I spun out a couple of times and went from 6th to last in my first race.

  Podobne kolokacje:
mill about kolokacja
 1. mill czasownik + about przysłówek = kłębić się, kręcić się
  Bardzo silna kolokacja

  Tom needed to work this out on his own, People were milling about.

  Podobne kolokacje:
hang around kolokacja
 1. hang czasownik + around przyimek = pałętać się, kręcić się (po jakimś miejscu)
  Bardzo silna kolokacja

  But after a long time she began hanging around the big room again.

  Podobne kolokacje:
sniff around kolokacja
 1. sniff czasownik + around przyimek = węszyć (w jakiejś sprawie), kręcić się (wokół czegoś lub kogoś)
  Bardzo silna kolokacja

  He sniffed around outside and seemed to find a trace.

  Podobne kolokacje:
hang about kolokacja
 1. hang czasownik + about przyimek = pałętać się, kręcić się (po jakimś miejscu)
  Silna kolokacja

  Many of them hung about the door, watching the gun go by.

  Podobne kolokacje:
hung around kolokacja
Popularniejsza odmiana: hang around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kręcić się
 1. hang czasownik + around przyimek
  Zwykła kolokacja

  But after a long time she began hanging around the big room again.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo