zakręcać, kręcić (np. włosy)

curl

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

curl = zakręcać, kręcić (np. włosy)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Mary curled her long hair. = Mary zakręciła swoje długie włosy.