ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"zakręcać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakręcać" po polsku

zakręcać

Green Curl
czasownik
 1. curl **
  • zakręcać, kręcić (np. włosy) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Mary curled her long hair. (Mary zakręciła swoje długie włosy.)
   If you curl your hair, you damage it. (Jeśli kręcisz swoje włosy, niszczysz je.)
 2. wind ****
  • zakręcać, wić się [INTRANSITIVE]
   The motorway winds along the seaside. (Autostrada wije się wzdłuż wybrzeża.)
   We observed the river winding lazily. (Obserwowaliśmy leniwie wijącą się rzekę.)
 3. bend ***
  • zakręcać, wić się (o drodze) [INTRANSITIVE]
   The road bends up the hillside. (Droga wije się do góry po zboczu wzgórza.)
   The road was dangerously bending. (Droga niebezpiecznie się wiła.)
 4. swing ***
  • zawracać, zakręcać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She swung around when she heard the doorbell. (Ona zawróciła, kiedy usłyszała dzwonek do drzwi.)
   I swung, but the exit door was no longer there. (Zawróciłam, ale drzwi wejściowych już nie było.)
 5. loop **
  • zakręcać (o drodze, rzece)
   The river loops behind the forest. (Rzeka zakręca za lasem.)
   We got lost when the road looped. (Zgubiliśmy się, kiedy droga zakręciła.)
 6. swerve
phrasal verb
 1. put about
czasownik
 1. spin ***
 2. screw **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 3. twist ***
phrasal verb
 1. crank up

Powiązane zwroty — "zakręcać"

czasownik
kręcić = film +7 znaczeń
skręcać = turn +10 znaczeń
skręcić = rick +1 znaczenie
wykręcać = warp +2 znaczenia
kręcić się = circle +4 znaczenia
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
kręty = spiral +8 znaczeń

"zakręcać" — Słownik kolokacji angielskich

put about kolokacja
 1. put czasownik + about przyimek = zakręcać, zawracać
  Silna kolokacja

  But I put my arms about him, and we just lay still for a bit.

  Podobne kolokacje:
 2. put czasownik + about przysłówek = zakręcać, zawracać
  Zwykła kolokacja

  I've been thinking over the story I shall put about.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo