"skręcać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skręcać coś" po polsku

obrazek do "turn" po polsku
czasownik
 1. turn , *****   [przechodni/nieprzechodni]
  You have to turn right. (Musisz skręcić w prawo.)
  Turn left at the traffic lights. (Skręć w lewo na światłach.)
 2. round ****
  • okrążać, skręcać [przechodni]
   We rounded the town, but we weren't able to find you. (Okrążyliśmy miasto, ale nie byliśmy w stanie cię znaleźć.)
   You should round this building - the shop is right there. (Powinieneś okrążyć ten budynek - sklep jest właśnie tam.)
 3. corner , ****
  • skręcać, wchodzić w zakręt
   This car is great - it corners very well. (Ten samochód jest świetny - bardzo dobrze wchodzi w zakręty.)
   My little son can ride a bike but he still can't corner. (Mój mały synek potrafi jeździć na rowerze, ale wciąż nie potrafi wchodzić w zakręty.)
 4. turn off **
  • skręcać (z drogi), zmieniać (drogę)
   He turned off the road and stopped. (On skręcił z drogi i się zatrzymał.)
   Why did you turn off the road? (Dlaczego zmieniłeś drogę?)
 5. sheer **
  • skręcać (gwałtownie), zmieniać kierunek (statku, kursu)
   I hit my head on the window when the car sheered. (Uderzyłem głową w okno, kiedy samochód gwałtownie skręcił.)
   link synonim: swerve
 6. veer *
 7. torque
 8. wring
 9. wriggle
 10. kink
 11. roll , ****
  • skręcać (np. papierosa) [przechodni]
   You want to be really helpful, roll me one cigarette. (Chcesz się do czegoś przydać, skręć mi jednego papierosa.)
   It's cheaper to roll cigarettes than to buy them. (Taniej jest skręcać papierosy, niż je kupować.)
  • skręcać
 12. wrest  
 13. convolute
 14. frizz , także: friz dawne użycie
 15. gnarl
 16. thraw ScoE
phrasal verb
 1. turn off **
  • skręcać, ściszać
   I turned off the TV set and left the room. (Ściszyłem telewizor i wyszedłem z pokoju.)
 2. roll up *

skręcać coś

phrasal verb
 1. turn something off , także: turn off something **
  • skręcać coś, ściszać coś
   Can you turn the TV off? It's too loud. (Możesz ściszyć telewizor? Jest za głośno.)
   He turned the music off and everyone stopped dancing. (On ściszył muzykę i wszyscy przestali tańczyć.)
czasownik
 1. twist ***
  • skręcić (np. kostkę) [przechodni/nieprzechodni]
   I think I've twisted my ankle. (Wydaje mi się, że skręciłem sobie kostkę.)
   She stood looking at me, twisting her fingers. (Ona stała patrząc na mnie, skręcając palce.)
 2. rick **
 3. sprain
 4. round a bend , go round a bend
czasownik
 1. wave ****
 2. twist round , twist around
czasownik
 1. squirm
  • wić się (o wężu), skręcać się (o robaku), zwijać się
   The snake was squirming on the field. (Wąż wił się na polu.)
   I dug out a worm and it was squirming. (Wykopałem robaka i on się skręcał.)
   The patient was squirming in pain. (Pacjent zwijał się z bólu.)
 2. writhe
 3. convulse
 4. intertwist

powered by  eTutor logo