skręcać

turn

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

You have to turn right. = Musisz skręcić w prawo.