Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"zwijać w rulon" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwijać w rulon" po polsku

zwijać w rulon

phrasal verb
 1. roll up *
  • zwijać w rulon, rolować, skręcać
   He rolled up a hundred-dollar bill. (On zwinął w rulon banknot stu dolarów.)
   Roll up a joint. (Zroluj jointa.)

"zwijać w rulon" — Słownik kolokacji angielskich

roll up kolokacja
 1. roll czasownik + up particle = zwijać w rulon, rolować, skręcać
  Bardzo silna kolokacja

  As the window was rolling up, I started to drive away.

  Podobne kolokacje: