TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"odwrócić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odwrócić się" po polsku

odwrócić się

czasownik
 1. turn around ** , turn round , turn away **
  • odwrócić się, obrócić się dookoła
   Are you going to turn around and look at me? (Masz zamiar odwrócić się i popatrzeć na mnie?)
 2. twist round , twist around
 1. go into reverse  
czasownik
 1. turn , *****
  • odwracać, obracać (przedmiot) [przechodni]
   Turn the chair around. (Obróć krzesło.)
   Turn the ring three times, and watch what happens. (Obróć pierścionek trzy razy i patrz co się stanie.)
 2. reverse ***
  • odwracać, zmieniać (np. decyzję) [przechodni]
   Can I do anything that would make you reverse your decision? (Czy mogę zrobić coś, co sprawi, że zmienisz decyzję?)
   I won't reverse my decision. (Nie zmienię mojej decyzji.)
 3. deflect
 4. divert , *
 5. sidetrack
  • odwracać (czyjąś uwagę)
   His presence sidetracked me from work. (Jego obecność odwróciła moją uwagę od pracy.)
 6. upturn
phrasal verb
 1. detract from
  • odwracać, odciągać (np. uwagę)
   He tried to detract my attention from work. (On próbował odciągnąć moją uwagę od pracy.)
czasownik
 1. shift ****
  • odsunąć, odwrócić (np. uwagę) [przechodni]
   He shifted my attention by asking me to watch his baby. (Odwrócił moją uwagę prosząc mnie, bym popilnował jego dziecka.)
   I shifted her attention and grabbed her purse. (Odwróciłem jej uwagę i złapałem jej torebkę.)
 2. avert *
 3. invert
obrazek do "turn around" po polsku
czasownik
 1. turn around ** , turn round  
  Don't turn around. (Nie odwracaj się.)
  She turned round and saw him come into the room. (Ona odwróciła się i zobaczyła, jak on wchodził do pokoju.)
  The man in the white coat did not turn round. (Mężczyzna w białym płaszczu nie odwrócił się.)

"odwrócić się" — Słownik kolokacji angielskich

turn away kolokacja
 1. turn czasownik + away przysłówek = odwrócić się, obrócić się dookoła
  Bardzo silna kolokacja

  She turned away toward the door, her back to him.

twist around kolokacja
 1. twist czasownik + around przyimek = skręcić się, odwrócić się
  Bardzo silna kolokacja

  You simply take the two ends and twist them around each other.

  Podobne kolokacje:
turned away from kolokacja
Popularniejsza odmiana: turn away from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwrócić się
 1. turn czasownik + away przyimek
  Silna kolokacja

  She had turned away from me, perhaps so I wouldn't be able to see her face.

  Podobne kolokacje:
turned aside kolokacja
Popularniejsza odmiana: turn aside
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwrócić się
 1. turn czasownik + aside przysłówek
  Zwykła kolokacja

  And then two of them were all over her with strong hands she couldn't turn aside.

turned about kolokacja
Popularniejsza odmiana: turn about
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwrócić się
 1. turn czasownik + about przysłówek
  Luźna kolokacja

  But how to turn about and see what was going on without being cut down?