BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"odwracać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odwracać się" po polsku

odwracać się

obrazek do "turn around" po polsku
czasownik
 1. turn around ** , turn round  
  Don't turn around. (Nie odwracaj się.)
  She turned round and saw him come into the room. (Ona odwróciła się i zobaczyła, jak on wchodził do pokoju.)
  The man in the white coat did not turn round. (Mężczyzna w białym płaszczu nie odwrócił się.)
czasownik
 1. turn , *****
  • odwracać, obracać (przedmiot) [przechodni]
   Turn the chair around. (Obróć krzesło.)
   Turn the ring three times, and watch what happens. (Obróć pierścionek trzy razy i patrz co się stanie.)
 2. reverse ***
  • odwracać, zmieniać (np. decyzję) [przechodni]
   Can I do anything that would make you reverse your decision? (Czy mogę zrobić coś, co sprawi, że zmienisz decyzję?)
   I won't reverse my decision. (Nie zmienię mojej decyzji.)
 3. deflect
 4. avert *
 5. divert , *
 6. invert
 7. sidetrack
  • odwracać (czyjąś uwagę)
   His presence sidetracked me from work. (Jego obecność odwróciła moją uwagę od pracy.)
 8. upturn
phrasal verb
 1. detract from
  • odwracać, odciągać (np. uwagę)
   He tried to detract my attention from work. (On próbował odciągnąć moją uwagę od pracy.)
czasownik
 1. shift ****
  • odsunąć, odwrócić (np. uwagę) [przechodni]
   He shifted my attention by asking me to watch his baby. (Odwrócił moją uwagę prosząc mnie, bym popilnował jego dziecka.)
   I shifted her attention and grabbed her purse. (Odwróciłem jej uwagę i złapałem jej torebkę.)
czasownik
 1. turn around ** , turn round , turn away **
 2. twist round , twist around
 1. go into reverse  

Powiązane zwroty — "odwracać się"

phrasal verb
czasownik
wracać = return +1 znaczenie
zwracać = repay +3 znaczenia
powracać = resume +1 znaczenie
przywracać = reinstate +2 znaczenia
nawracać = convert +1 znaczenie
rzeczownik
przymiotnik
odwrotny = opposite , także: opp. +2 znaczenia
przysłówek
odwrotnie = conversely +2 znaczenia

"odwracać się" — Słownik kolokacji angielskich

turn around kolokacja
 1. turn czasownik + around particle = odwracać się
  Bardzo silna kolokacja

  People are not going to turn around and say you did too much on national defense.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo