TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"turn around" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "turn around" po angielsku

turn around **
turn round
turn away **

czasownik
 1. odwrócić się, obrócić się dookoła
  Are you going to turn around and look at me? (Masz zamiar odwrócić się i popatrzeć na mnie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

turn around **
turn round

obrazek do "turn around" po polsku
czasownik
 1. odwracać się
  Don't turn around. (Nie odwracaj się.)
  She turned round and saw him come into the room. (Ona odwróciła się i zobaczyła, jak on wchodził do pokoju.)
  The man in the white coat did not turn round. (Mężczyzna w białym płaszczu nie odwrócił się.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

turn around **

phrasal verb
 1. zmieniać się na lepsze
  Have you seen him lately? He really turned around. (Widziałeś go ostatnio? On naprawdę zmienił się na lepsze.)
  I believe that my life will turn around. (Wierzę, że moje życie zmieni się na lepsze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zmienić coś (na lepsze)
  After the divorce, she turned her life around. (Po rozwodzie, ona zmieniła swoje życie na lepsze.)
 2. odmienić coś
 3. przeformułować coś
  This expression should be turned around because it is unclear. (To wyrażenie powinno być przeformułowane, ponieważ jest niejasne.)
 4. skompletować, wyprodukować
 5. odwrócić coś, zmienić kierunek czegoś na przeciwny, zawrócić (np. samochód)

"turn around" — Słownik kolokacji angielskich

turn around kolokacja
 1. turn czasownik + around particle = odwracać się
  Bardzo silna kolokacja

  People are not going to turn around and say you did too much on national defense.

  Podobne kolokacje: