ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"przewracać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewracać" po polsku — Słownik angielsko-polski

przewracać

czasownik
 1. knock ***
  • przewracać, strącać [TRANSITIVE]
   He stretched his arms and knocked a few glasses. (On rozciągnął ramiona i strącił kilka szklanek.)
   She is very clumsy. She always knocks things. (Ona jest bardzo niezdarna. Zawsze przewraca rzeczy.)
 2. upset ***
 3. topple *
  • przewracać (się), obalać (się)
   The table nearly toppled when he leaned against it. (Stół prawie się przewrócił, kiedy on się o niego oparł.)
  • przewracać, obalać (np. rząd, władzę)
   link synonim: overthrow
 4. overturn , *
 5. flip **  
 6. roll ****
  • przewracać (oczami, żeby wyrazić swoje niezadowolenie) [TRANSITIVE]
   He rolled his eyes and slammed the door. (Przewrócił oczami i trzasnął drzwiami.)
   She rolls her eyes whenever I tell her about my future plans. (Ona przewraca oczami ilekroć jej mówię o moich planach na przyszłość.)
 7. upturn
 8. overset
phrasal verb
 1. knock down
phrasal verb
 1. push something over
  • wywracać coś, przewracać coś
   I tried to be quiet but it was dark and I pushed a chair over. (Próbowałem być cicho, ale było ciemno i wywróciłem krzesło.)
 2. knock somebody over , knock something over
phrasal verb
 1. blow over
 2. blow down
 3. keel over
phrasal verb
 1. knock something over
phrasal verb
 1. fall down *
 2. fall over  
  I fell over while dancing. (Przewróciłem się podczas tańczenia.)
  He lost his balance and fell over. (On stracił równowagę i się przewrócił.)
czasownik
 1. overbalance
idiom
 1. fall down and go boom   slang
czasownik
 1. tumble **
 2. thrash
  • rzucać się (na boki), przewracać się (z boku na bok), miotać się (w sieci)
   The fish thrashed around in the net. (Ryba miotała się w sieci.)
   He thrashed in his bed as if he was having a nightmare. (On przewracał się w łóżku jakby miał jakiś koszmar.)

"przewracać" — Słownik kolokacji angielskich

knock down kolokacja
 1. knock czasownik + down particle = powalić, przewrócić, przewracać
  Bardzo silna kolokacja

  Whatever they knocked down would not get up again soon.

  Podobne kolokacje: