TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zachwiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachwiać" po polsku

zachwiać [przechodni]

czasownik
 1. upset ***
  • zmieniać, zachwiać (np. równowagę między czymś a czymś) [przechodni]
   If you go back in time, you will upset the present. (Jeżeli cofniesz się w czasie, zmienisz teraźniejszość.)
   The black hole upsets the gravity around it. (Czarna dziura zmienia wokół siebie grawitację.)
  • potrącać, przewracać, zachwiać [przechodni]
   He upset the glass and it fell to the floor. (On przewrócił szklankę, która spadła na podłogę.)
   The child upset a jar of honey. (Dziecko przewróciło słoik z miodem.)
czasownik
 1. sway **
  • chwiać (się), kołysać (czymś), kołysać (się)
   Just hold my body like this and sway to the music. (Po prostu trzymaj mnie tak i kołysz się w rytm muzyki.)
 2. stagger *
  • słaniać się (na nogach), zataczać (się), chwiać (się)
   You staggered down bleary-eyed in your bathrobe to find there disheveled Mr Smith. (Zatoczyłeś się na dół z zaczerwienionymi oczami w swoim szlafroku, aby zastać tam rozczochranego pana Smitha.)
   It's a really pathetic view to observe all these staggering teenagers at night time. (To naprawdę żałosny widok obserwować tych wszystkich zataczających się nastolatków w nocy.)
 3. teeter
 4. subvert
 5. totter
czasownik
 1. lurch *
  • uchylać się, schodzić na bok, chwiać się
   The man was drunk and he lurched towards me. (Facet był pijany i zachwiał się w moją stronę.)
   He wasn't feeling well so he lurched to the side of the road. (On nie czuł się dobrze, więc zszedł na bok drogi.)
   He lurched to one side and then fell down. (On uchylił się w jedną stronę, po czym upadł.)
 2. waver
  • wahać, chwiać się, drżeć (np. głos)
   My voice wavers when I'm touched. (Mój głos drży, kiedy jestem wzruszony.)
   The number of casualties of the earthquake wavers between 270 and 300 people. (Liczba ofiar trzęsienia ziemi waha się miedzy 270 a 300 osobami.)
   I'm wavering between accepting and rejecting the job. (Waham się między przyjęciem, a odrzuceniem pracy.)
 3. wobble
 4. reel *
 5. falter
  • chwiać się, zataczać się, potykać się
   A man was faltering on the road and we almost knocked him down. (Mężczyzna zataczał się na drodze i prawie go potrąciliśmy.)
   "She's faltering. Is she okay?" "I don't know." ("Ona się chwieje. Nic jej nie jest?" "Nie wiem.")
   I faltered because everything was spinning around me. (Zachwiałem się, bo wszystko kręciło się dookoła mnie.)
 6. wabble
 7. coggle    BrE [nieprzechodni]
 8. dindle , także: dinnle
 9. wibble    BrE potocznie