"waver" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "waver" po angielsku

waver

czasownik
  1. wahać, chwiać się, drżeć (np. głos)
    My voice wavers when I'm touched. (Mój głos drży, kiedy jestem wzruszony.)
    The number of casualties of the earthquake wavers between 270 and 300 people. (Liczba ofiar trzęsienia ziemi waha się miedzy 270 a 300 osobami.)
    I'm wavering between accepting and rejecting the job. (Waham się między przyjęciem, a odrzuceniem pracy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
  1. wahanie, oscylowanie
    I feel dizzy because of the waver of the weather. (Mam zawroty głowy z powodu wahania się pogody.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo