"falter" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "falter" po angielsku

falter

czasownik
 1. słabnąć, opadać (np. o głosie)
  I was so tired that my voice faltered. (Byłem tak zmęczony, że mój głos osłabł.)
  Because of the emotion, her voice seemed to falter. (Jej głos wydawał się słabnąć z powodu wzruszenia.)
  His courage will never falter. (Jego odwaga nigdy nie osłabnie.)
 2. jąkać się, dukać (w mowie), zacinać się (o silniku)
  My best friend always falters. (Mój najlepszy przyjaciel zawsze się jąka.)
  The engine falters, I have to fix it. (Silnik się zacina, muszę go naprawić.)
 3. chwiać się, zataczać się, potykać się
  A man was faltering on the road and we almost knocked him down. (Mężczyzna zataczał się na drodze i prawie go potrąciliśmy.)
  "She's faltering. Is she okay?" "I don't know." ("Ona się chwieje. Nic jej nie jest?" "Nie wiem.")
  I faltered because everything was spinning around me. (Zachwiałem się, bo wszystko kręciło się dookoła mnie.)
 4. wahać się
  He never falters when he has to make a decision. (On się nigdy nie waha, kiedy musi podjąć decyzję.)
  He didn't falter in a very important moment. (On się nie zawahał w bardzo ważnym momencie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zająknięcie
  His falter made them laugh. That was rude. (Jego zająknięcie ich rozśmieszyło. To było niegrzeczne.)
  He thinks her falter was sweet. (On uważa, że jej zająknięcie było słodkie.)

Powiązane zwroty — "falter"

przymiotnik
faltering = niepewny, chwiejny (np. kroki) +1 znaczenie
rzeczownik
falterer = osoba jąkająca się, dukająca (w mowie) +2 znaczenia

powered by  eTutor logo