PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wahać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wahać się" po polsku

wahać się

obrazek do "hesitate" po polsku
czasownik
 1. hesitate **
  • zawahać się, wahać się [nieprzechodni]
   He hesitated for a moment. (On zawahał się przez moment.)
   There's no time to hesitate, just do it! (Nie ma czasu na wahanie, po prostu zrób to!)
   Don't hesitate to ask me any questions. (Nie wahaj się zadawać mi pytań.)
 2. hover **
  • wahać się, wynosić około [nieprzechodni]
   The number of boys in the kindergarten hovers around 70. (Liczba chłopców w przedszkolu waha się w okolicach 70.)
 3. fluctuate
 4. falter  
  He never falters when he has to make a decision. (On się nigdy nie waha, kiedy musi podjąć decyzję.)
  He didn't falter in a very important moment. (On się nie zawahał w bardzo ważnym momencie.)
 5. wobble
  • być niezdecydowanym, wahać się
   I'm wobbling. I can't decide where to go on holidays. (Waham się. Nie mogę się zdecydować, gdzie pojechać na wakacje.)
   Why are you wobbling? Just ask him out. (Dlaczego się wahasz? Po prostu się z nim umów.)
 6. oscillate
 7. dither  
 8. vacillate
 9. librate
 10. shilly-shally
 11. wabble  
 12. mammer    BrE dialekt
idiom
 1. sit on the fence
 2. be in two minds about something BrE , be of two minds about something AmE
 3. chop and change
 4. be shilly-shallying
czasownik
 1. waver
  • wahać, chwiać się, drżeć (np. głos)
   My voice wavers when I'm touched. (Mój głos drży, kiedy jestem wzruszony.)
   The number of casualties of the earthquake wavers between 270 and 300 people. (Liczba ofiar trzęsienia ziemi waha się miedzy 270 a 300 osobami.)
   I'm wavering between accepting and rejecting the job. (Waham się między przyjęciem, a odrzuceniem pracy.)
 2. scruple

Powiązane zwroty — "wahać się"

rzeczownik
wahanie = hesitation +12 znaczeń
wahadłowiec = space shuttle +1 znaczenie
wahadło = pendulum +2 znaczenia
idiom
przymiotnik
wahadłowy = pendulous +2 znaczenia