BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"knock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

knock czasownik

knock + rzeczownik
Kolokacji: 27
knock one's head • knock people • knock off one's feet • knock out power • knock one's hand • ...
czasownik + knock
Kolokacji: 9
come knocking • try to knock • keep knocking • start knocking • begin knocking • ...
knock + przyimek
Kolokacji: 40
knock out • knock down • knock off • knock on • knock over • knock up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. knock out = wylądować na deskach, zostać powalonym ciosem bokserskim knock out
2. knock on = zestarzeć się knock on
3. knock down = powalić, przewrócić, przewracać knock down
  • Whatever they knocked down would not get up again soon.
  • The wall was then knocked down at the end of the show.
  • A few were in the process of being knocked down.
  • Then he knocked down the house and put up three more in its place.
  • And when you knocked him down, he always got up.
  • I tried to stop him, but he just knocked me down.
  • I was knocked down by a car and very nearly died.
  • I knew it before they had even knocked me down.
  • We can knock down the first one or the last two.
  • He is knocked down by a car while running around in fear.
4. knock off = kończyć (pracę) knock off
8. knock up = skleć knock up
11. knock to = pukać aby knock to
13. knock for = pukać dla knock for
15. knock around = obijać się, włóczyć się, szlajać się knock around
17. knock by = pukać przez knock by
19. knock back = odrzucić, odmówić załatwienia knock back
20. knocked out in = wbity na zewnątrz knocked out in
21. knock down in = wbij w dół knock down in
22. knock out with = nokautować z knock out with
23. knock down with = przewracać z knock down with
24. knock through = zapukaj całkowicie knock through
25. knock about = stłuc, sprać, pobić knock about
knock + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 47
knock unconscious • knock aside • accidentally knock • knock together • knock softly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.