TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"przewrót" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewrót" po polsku

przewrót

obrazek do "revolution" po polsku obrazek do "forward roll" po polsku
rzeczownik
 1. revolution ***
  • rewolucja, przewrót [policzalny lub niepoliczalny]
   In the past century we could observe a revolution in technology. (W poprzednim wieku obserwowaliśmy rewolucję w technologii.)
   His father died in a bloody revolution twenty years ago. (Jego ojciec zmarł w krwawej rewolucji dwadzieścia lat temu.)
 2. upheaval
  • przewrót, wstrząs, zamieszanie
   Thank you very much and good luck in a difficult time of upheaval. (Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w tym trudnym czasie niepokojów.)
   It was a time of unrest and upheaval in the region. (To był okres niepokoju i zamętu w naszym regionie.)
   link synonim: storm
 3. subversion
 4. takeover *
 5. inversion
 6. forward roll BrE , somersault AmE , także: summersault AmE
 7. overturn ,
 8. wingover
  • przewrót (w lotnictwie)
 9. pitchpole