"przewrócenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewrócenie" po polsku

przewrócenie

rzeczownik
 1. tumble **
  • upadek, przewrócenie (się)
   After the tumble, it turned out that he has a broken rib. (Po upadku okazało się, że ma złamane żebro.)
 2. overturning
 3. overturn ,
czasownik
 1. overturn , *
phrasal verb
 1. knock down
 2. blow over
 3. blow down
 4. keel over
czasownik
 1. upset ***
 2. topple *
  • przewracać (się), obalać (się)
   The table nearly toppled when he leaned against it. (Stół prawie się przewrócił, kiedy on się o niego oparł.)
 3. flip **
  • przewracać, przerzucać (np. strony) [przechodni/nieprzechodni]
   She flipped the pages of a magazine but found nothing interesting. (Ona przerzuciła strony czasopisma, ale nie znalazła nic interesującego.)
   She was flipping the pages of the magazine. (Ona przerzucała strony magazynu.)
   I flipped several pages of this book but I didn't find what I was looking for. (Przerzuciłem kilka stron tej książki, ale nie znalazłem tego, czego szukałem.)
 4. roll , ****
  • przewracać (oczami, żeby wyrazić swoje niezadowolenie) [przechodni]
   He rolled his eyes and slammed the door. (Przewrócił oczami i trzasnął drzwiami.)
   She rolls her eyes whenever I tell her about my future plans. (Ona przewraca oczami ilekroć jej mówię o moich planach na przyszłość.)
 5. upturn
 6. overset
phrasal verb
 1. push something over
  • wywracać coś, przewracać coś
   I tried to be quiet but it was dark and I pushed a chair over. (Próbowałem być cicho, ale było ciemno i wywróciłem krzesło.)
 2. knock somebody over , knock something over
phrasal verb
 1. knock something over
czasownik
 1. knock ***   [przechodni]
  He stretched his arms and knocked a few glasses. (On rozciągnął ramiona i trącił kilka szklanek.)
  She is very clumsy. She always knocks things. (Ona jest bardzo niezdarna. Zawsze trąca rzeczy.)
obrazek do "fall down" po polsku
phrasal verb
 1. fall down *
 2. fall over  
  I fell over while dancing. (Przewróciłem się podczas tańczenia.)
  He lost his balance and fell over. (On stracił równowagę i się przewrócił.)
 3. keel over
czasownik
 1. overbalance
 1. go ass over teakettle potocznie , go ass over kettle potocznie
idiom
 1. fall down and go boom   slang
czasownik
 1. tumble **
 2. thrash
  • rzucać się (na boki), przewracać się (z boku na bok), miotać się (w sieci)
   The fish thrashed around in the net. (Ryba miotała się w sieci.)
   He thrashed in his bed as if he was having a nightmare. (On przewracał się w łóżku jakby miał jakiś koszmar.)