Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"przewracać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewracać coś" po polsku

czasownik
 1. upset ***
 2. topple *
 3. overturn , *
 4. flip **
  • przewracać, przerzucać (np. strony) [przechodni/nieprzechodni]
   She flipped the pages of a magazine but found nothing interesting. (Ona przerzuciła strony czasopisma, ale nie znalazła nic interesującego.)
   She was flipping the pages of the magazine. (Ona przerzucała strony magazynu.)
   I flipped several pages of this book but I didn't find what I was looking for. (Przerzuciłem kilka stron tej książki, ale nie znalazłem tego, czego szukałem.)
 5. roll , ****
  • przewracać (oczami, żeby wyrazić swoje niezadowolenie) [przechodni]
   He rolled his eyes and slammed the door. (Przewrócił oczami i trzasnął drzwiami.)
   She rolls her eyes whenever I tell her about my future plans. (Ona przewraca oczami ilekroć jej mówię o moich planach na przyszłość.)
 6. upturn
 7. overset
phrasal verb
 1. knock down

przewracać coś

phrasal verb
 1. push something over
  • wywracać coś, przewracać coś
   I tried to be quiet but it was dark and I pushed a chair over. (Próbowałem być cicho, ale było ciemno i wywróciłem krzesło.)
 2. knock somebody over , knock something over
phrasal verb
 1. blow over
 2. blow down
 3. keel over
phrasal verb
 1. knock something over
obrazek do "fall down" po polsku
phrasal verb
 1. fall down *
 2. fall over  
  I fell over while dancing. (Przewróciłem się podczas tańczenia.)
  He lost his balance and fell over. (On stracił równowagę i się przewrócił.)
czasownik
 1. overbalance
 1. go ass over teakettle potocznie , go ass over kettle potocznie
idiom
 1. fall down and go boom   slang
czasownik
 1. tumble **
 2. thrash
  • rzucać się (na boki), przewracać się (z boku na bok), miotać się (w sieci)
   The fish thrashed around in the net. (Ryba miotała się w sieci.)
   He thrashed in his bed as if he was having a nightmare. (On przewracał się w łóżku jakby miał jakiś koszmar.)