BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"knocking" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "knocking" po angielsku

knocking

rzeczownik
 1. pukanie, stukanie (do drzwi)
 2. przewracanie, strącanie
 3. mocne uderzanie
 4. burzenie (np. ściany)
 5. krytykowanie
 6. wybijanie (piłki)
 7. hałasowanie, wydawanie odgłosu
 8. walenie (o sercu)
 9. przelecenie, puknięcie, odbycie stosunku British English taboo
czasownik
 1. pukać, stukać (do drzwi) [INTRANSITIVE]
  You should knock on the door if it's locked. (Powinieneś zapukać do drzwi, jeśli są zamknięte.)
  Someone's knocking at the door. (Ktoś puka do drzwi.)
 2. trącać, szturchać [TRANSITIVE]
  He stretched his arms and knocked a few glasses. (On rozciągnął ramiona i trącił kilka szklanek.)
  She is very clumsy. She always knocks things. (Ona jest bardzo niezdarna. Zawsze trąca rzeczy.)
 3. mocno uderzać [TRANSITIVE]
  He knocked me on my head and I fainted. (On mocno mnie uderzył w głowę i straciłem przytomność.)
  Try to knock him and then run as fast as you can! (Spróbuj go mocno uderzyć, a potem uciekaj tak szybko, jak potrafisz!)
 4. krytykować [TRANSITIVE]
  She knocked him all evening. (Ona krytykowała go cały wieczór.)
  She knocks her children. (Ona krytykuje swoje dzieci.)
  He likes to knock politics. (On lubi krytykować polityków.)
 5. wybijać (piłkę) [TRANSITIVE]
  He knocked the ball into the stands. (On wybił piłkę w trybuny.)
  I knocked a ball into the air. (Wybiłem piłkę w powietrze.)
 6. hałasować, wydawać odgłos [INTRANSITIVE]
  Stop knocking, I can't focus! (Przestań hałasować, nie mogę się skupić!)
  This typing machine is knocking and I can't focus. (Ta maszyna do pisania hałasuje i nie mogę się skupić.)
 7. walić (o sercu) [INTRANSITIVE]
  My heart knocks loudly when I'm nervous. (Moje serce głośno wali, kiedy jestem zdenerwowany.)
  My heart was knocking when he was asking me to dance. (Moje serce waliło, kiedy on prosił mnie do tańca.)
 8. przelecieć, puknąć (odbyć stosunek) British English slang
  Did you knock her? (Przeleciałeś ją?)
  He wanted to knock her but she refused. (On chciał ją przelecieć, ale ona odmówiła.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. stukanie [COUNTABLE]
  I heard a knock, what was it? (Usłyszałem stukanie, co to było?)
  She heard a knock and thought it was a ghost. (Ona usłyszała pukanie i myślała, że to był duch.)
 2. uderzanie [COUNTABLE]
  Those knocks distract me. (Te uderzenia mnie rozpraszają.)
  Did you hear that? What are these knocks? (Słyszałeś to? Co to za uderzenia?)
 3. ruchanko, bzykanko British English slang
  Do you feel like a knock? (Masz ochotę na bzykanko?)
  She gave me the best knock in my life. (Ona dała mi najlepsze ruchanko w moim życiu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "knocking"

phrasal verb
czasownik
przymiotnik
rzeczownik
KO (skrót) , K.O. (skrót) , k.o. (skrót) , kayo (skrót) , knock out = nokaut
knock-up = rozgrzewka (np. przed meczem)
knockout , knock-out = nokaut (w boksie) +1 znaczenie
idiom
inne
knock yourself out = dawaj, dajesz, proszę bardzo (zwrot używany, gdy zgadzamy się na coś lub wyrażamy aprobatę)

powered by  eTutor logo