"bzykanko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bzykanko" po polsku

bzykanko

rzeczownik
 1. jump ****
  • ruchanko, bzykanko British English przestarzale
   Tell me more about your jump with that chick! (Opowiedz mi więcej o twoim bzykanku z tą laską!)
   The jump with her was awesome! (Bzykanko z nią było kapitalne!)
 2. greens **
  • numerek, bzykanko, ruchanko slang
   He told me about his greens with that chick. (On opowiedział mi o swoim numerku z tą laską.)
 3. knock ***
  • ruchanko, bzykanko British English slang
   Do you feel like a knock? (Masz ochotę na bzykanko?)
   She gave me the best knock in my life. (Ona dała mi najlepsze ruchanko w moim życiu.)
 4. length ***
  • bzykanko, dymanko slang
   I don't want to hear about your length. (Nie chcę słuchać o twoim dymanku.)
   Can we change the subject and stop talking about your length? (Czy możemy zmienić temat i przestać rozmawiać o twoim bzykanku?)
 5. grind
 6. shag
 7. piece ***** , pc. (skrót) **
  • numerek, bzykanko, ruchanko slang
   I'm counting on a piece with her. (Liczę na numerek z nią.)
   I don't want to listen about your piece with my sister. (Nie chcę słuchać o twoim numerku z moją siostrą.)
 8. bonk , boink American English
 9. snatch *
 10. leg-over
  • dymanko, bzykanko British English slang
   I didn't feel like a leg. (Nie miałem ochoty na bzykanko.)
   She offered me a leg but I refused. (Zaproponowała mi dymanko, ale odmówiłem.)
 11. nookie
 12. horizontal hula
 13. nooky
 14. poontang
 15. push-push
 16. frig
 17. shagging
 18. rumpy pumpy
 19. lay ****
  • numerek, bzykanko, dymanko wulgarnie
   She offered me a lay. (Zaproponowała mi dymanko.)
   It was just a quick lay, I don't even remember her name. (To był tylko szybki numerek, nawet nie pamiętam jej imienia.)
idiom
 1. how's your father , how is your father
  • numerek, bzykanko (dosł. jak się ma twój ojciec) British English wulgarnie
   I want to get a bit of how's your father, if you know what I mean. (Mam ochotę na numerek, jeśli wiesz o czym mówię.)

powered by  eTutor logo