PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"greens" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "greens" po angielsku

rzeczownik
 1. zielenina (o warzywach), warzywa liściaste  BrE potocznie [tylko liczba mnoga]
  I need more greens in my diet. (Potrzebuję więcej zieleniny w mojej diecie.)
  I don't like greens but my mother always forces me to eat vegetables. (Nie lubię zieleniny, ale moja matka zawsze mnie zmusza do jedzenia warzyw.)
  I made a smoothie from greens. (Zrobiłem smoothie z zieleniny.)

greens **

rzeczownik
 1. numerek, bzykanko, ruchanko slang
  He told me about his greens with that chick. (On opowiedział mi o swoim numerku z tą laską.)
obrazek do "green" po polsku
przymiotnik
 1. zielony
  "What is your favourite colour?" "Green." ("Jaki jest twój ulubiony kolor?" "Zielony.")
  Everything is green in spring. (Wszystko jest zielone na wiosnę.)
  She has green eyes. (Ona ma zielone oczy.)
 2. zielony (pokryty zielonymi roślinami)
  What a huge green space! (Ale ogromna zielona przestrzeń!)
  Your garden is so green! (Twój ogród jest taki zielony!)
 3. niedojrzały (niezdatny do jedzenia)
  These berries are green. You'd better not eat them. (Te jagody są niedojrzałe. Lepiej ich nie jedz.)
  przeciwieństwo: mature
 4. zielony, środowiskowy, związany z ochroną środowiska (np. zielona partia)
  He is for a green party. (On jest za zieloną partią.)
  Green activities of corporations are important nowadays. (Działania środowiskowe korporacji są obecnie ważne.)
 5. ekologiczny
  We should use green bags. (Powinniśmy używać toreb ekologicznych.)
  More and more products are green. (Coraz więcej produktów jest ekologicznych.)
 6. zielony, niedoświadczony
  She was completely green when she started working here, but now she is a manager. (Ona była zupełnie niedoświadczona, gdy zaczęła tu pracować, ale teraz jest menadżerem.)
  He is completely green about computers. (On jest kompletnie zielony, jeśli chodzi o komputery.)
  zobacz także: naive
 7. zielony (niezdrowo wyglądający) potocznie
  She suddenly turned green. (Ona nagle zrobiła się zielona.)
  She looks a little bit green. Is she ill? (Ona wygląda trochę zielono. Czy ona jest chora?)
rzeczownik
 1. zielony (kolor), zieleń [policzalny lub niepoliczalny]
  The green of your eyes is amazing. (Zieleń twoich oczu jest niesamowita.)
  This sea has a colour of green. (To morze ma kolor zieleni.)
 2. zieleń (obszar obsadzony zielenią)  BrE [policzalny]
  They want to introduce more green along the streets. (Oni chcą wprowadzić więcej zieleni wzdłuż ulic.)
  We need more green around our house. (Potrzebujemy więcej zieleni wokół naszego domu.)
 3. zieleń obrastająca dołki na polu golfowym, green [policzalny]
  A ball lands on the green and rolls towards the hole. (Piłeczka ląduje na zieleni i toczy się do dołka.)
  Has your ball ever reached the green in one stroke? (Czy twoja piłeczka kiedykolwiek doleciała do zieleni za jednym uderzeniem?)
 4. forsa, siano slang [niepoliczalny]
  I don't have enough green to buy myself a car. (Nie mam wystarczająco dużo forsy, żeby kupić sobie auto.)
  Can you lend me some green? I have to pay the bills. (Możesz pożyczyć mi trochę siana? Muszę zapłacić rachunki.)
 5. słaba marihuana  BrE slang [niepoliczalny]
  Who sold you this green? (Kto sprzedał ci taką słabą marihuanę?)
  I don't want to smoke this green. (Nie chcę palić tej słabej marihuany.)
czasownik
 1. posadzić zieleń [przechodni]
  We are going to green the field. (Zamierzamy posadzić zieleń na tym terenie.)
  Our president wants to green the city centre. (Nasz prezydent chce posadzić zieleń w centrum miasta.)
 2. uwrażliwić na kwestie środowiskowe (ekologiczne) [przechodni]
  Our society needs to be more green. (Nasze społeczeństwo musi być bardziej wrażliwe na kwestie ekologiczne.)
  We have to green our company! (Musimy uwrażliwić naszą firmę na kwestie środowiskowe!)
 3. zielenieć [nieprzechodni]
  This bread is greening with mould, don't eat it. (Ten chleb zielenieje od pleśni, nie jedz go.)
 4. wykiwać, oszukać potocznie [przechodni]
  I trusted him and he greened me. (Ufałem mu, a on mnie wykiwał.)
  He won't green me, I'm too smart! (On mnie nie wykiwa, jestem zbyt bystry!)
przysłówek
 1. zielono
  It is so green in your garden! (W twoim ogrodzie jest tak zielono!)
  I painted my walls green. (Pomalowałem ściany na zielono.)
rzeczownik
 1. green (obszar zarośnięty trawą na polu golfowym)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo