eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"grind" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "grind" po angielsku

mince BrE *
grind AmE **

obrazek do "mince" po polsku
czasownik
 1. siekać, posiekać [przechodni]
  Mince the meat finely. (Drobno posiekaj mięso.)
  Mince two onions and add them to the sauce. (Posiekaj dwie cebule i dodaj je do sosu.)
 2. mielić, mleć [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

grind **
grind down

czasownik
Formy nieregularne: ground past tense, ground past participle
 1. szlifować (np. chropowatą powierzchnię) [przechodni]
  He ground down the sharp metal edges. (On oszlifował ostre metalowe krawędzie.)

grind **

czasownik
Formy nieregularne: ground past tense, ground past participle
 1. ostrzyć (np. nóż) [przechodni]
  He grinds his knives every week. (On ostrzy swoje noże każdego tygodnia.)
 2. wwiercać, wciskać (np. niedopałek w ziemię) [przechodni]
 3. przylegać, przyciskać (do siebie nawzajem) [przechodni]
 4. zgrzytać (zębami)
  She was grinding her teeth. (Ona zgrzytała zębami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. harówka, żmudna praca, orka
  The daily grind of looking after three children wore her down. (Codzienna harówka nad trójką dzieci wymęczyła ją.)
  Having to type my handwritten work was a real grind. (Wprowadzenie wszystkich moich odręcznych notatek do komputera było prawdziwą harówką.)
 2. zmielenie (np. stopień zmielenia kawy)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

grind **
grind up

czasownik
 1. zemleć, zmielić

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kujon, kujonka
  link synonim: keeno

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

grind

rzeczownik
 1. bzykanko, ruchanko  BrE slang
 2. falowanie biodrami, kręcenie tyłkiem (np. w czasie tańca)  AmE slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "ground" po polsku obrazek do "ground" po polsku
rzeczownik
 1. ziemia, grunt [niepoliczalny]
  The ground was covered with snow. (Ziemia pokryta była śniegiem.)
  Miners work under the ground. (Górnicy pracują pod ziemią.)
  He decided to plant trees on the ground he inherited from his father. (On zdecydował się posadzić drzewa na gruncie, który odziedziczył po swoim ojcu.)
 2. ziemia, gleba [niepoliczalny]
  We need to buy some ground, I want to plant new flowers. (Musimy kupić trochę ziemi, chcę posadzić nowe kwiaty.)
  The ground here is very dry. (Gleba w tym miejscu jest bardzo sucha.)
 3. ziemia, teren (obszar) [niepoliczalny]
  This ground belongs to my father. (Ta ziemia należy do mojego ojca.)
  Do not enter this ground. (Proszę nie wchodzić na ten teren.)
 4. temat, obszar wiedzy [niepoliczalny]
  It's not my ground, I don't know anything about physics. (To nie jest mój obszar wiedzy, nie wiem nic na temat fizyki.)
  Could you make a speech on that? We know it is your ground. (Czy mógłbyś wygłosić na ten temat przemowę? Wiemy, że to jest twój temat.)
 5. platforma, płaszczyzna (opinie)
  We found common ground. (Znaleźliśmy wspólną płaszczyznę.)
 6. boisko, stadion  BrE [policzalny]
  The ground was mesmerizingly green. (Stadion był hipnotyzująco zielony.)
  We had the warm up on the ground. (Mieliśmy rozgrzewkę na boisku.)
 7. tło [policzalny]
  Is this a good ground for our wedding pictures? (Czy to jest dobre tło na nasze ślubne zdjęcia?)
  The ground should be plain. (Tło powinno być gładkie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. nie zezwolić na lot
  Our plane was grounded, we need to wait at the airport for the next one. (Nasz samolot nie dostał pozwolenia na lot, musimy czekać na lotnisku na następny.)
  I had to get off the plane - they grounded it because of the fog. (Musiałem wysiąść z samolotu - nie zezwolili na lot ze względu na mgłę.)
 2. osiąść na mieliźnie (statek)
  Our ship grounded too far from the shore, so we waited for help. (Nasz statek osiadł na mieliźnie zbyt daleko od brzegu, więc czekaliśmy na pomoc.)
  Stop here if you don't want our ship to ground. (Zatrzymaj się tu, jeśli nie chcesz, żeby nasz statek osiadł na mieliźnie.)
 3. dać szlaban na wyjścia (np. nastolatkowi) potocznie
  You are grounded, young lady! (Masz szlaban na wyjścia, młoda damo!)
  My mother grounded me for two weeks. (Moja mama dała mi szlaban na wyjścia na dwa tygodnie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. mielony (np. kawa)
  Do you prefer ground or instant coffee? (Wolisz kawę mieloną czy rozpuszczalną?)
  I like the smell of ground coffee. (Lubię zapach mielonej kawy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. uziemienie (przewód uziemiający) [policzalny]
  The earth is at the back of the house. (Uziemienie jest z tyłu domu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uziemić, uziemiać
  Make sure I'm earthed. (Upewnij się, że jestem uziemiony.)
  I'm afraid this socket isn't earthed. (Obawiam się, że to gniazdko elektryczne nie jest uziemione.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "grind"

przymiotnik
grinding = beznadziejny, skrajny +2 znaczenia
rzeczownik
phrasal verb
idiom
czasownik
kolokacje