Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"tło" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tło" po polsku

tło

rzeczownik
 1. background ***
  • tło, kontekst, przeszłość (coś, co wyjaśnia obecną sytuację) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It would be interesting to know his background. (Byłoby interesująco poznać jego przeszłość.)
   Do you know the background of the case? (Znasz kontekst tej sprawy?)
  • tło (obszar poza pierwszym planem) [COUNTABLE]
   Who is this pretty girl in the background? (Kim jest ta śliczna dziewczyna w tle?)
   "Who is this man in the background?" "That's my brother." ("Kim jest ten mężczyzna w tle?" "To mój brat.")
  • tło (dźwięki poza tymi, które słyszy się wyraźnie) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I could hear a vacuum cleaner in the background. (Słyszałem odkurzacz w tle.)
   In the background, a radio played dance music. (W tle radio grało muzykę taneczną.)
  • tło (środowisko, gdzie programy komputerowe pracują w tle) technical [COUNTABLE]
   I have hundreds of processes working in the background here, it will take time to establish the source of the problems. (Mam tutaj setki procesów pracujących w tle, będę potrzebował czasu, żeby znaleźć źródło problemów.)
 2. backdrop *
  • tło
   It is a love story set against a backdrop of war. (To historia miłosna rozgrywająca się na tle wydarzeń wojennych.)
  • tło (fragment dekoracji scenicznej w teatrze)
   We need a lighter backdrop for this scene. (Potrzebujemy jaśniejszego tła do tej sceny.)
 3. ground *****   [COUNTABLE]
  Is this a good ground for our wedding pictures? (Czy to jest dobre tło na nasze ślubne zdjęcia?)
  The ground should be plain. (Tło powinno być gładkie.)
 4. back story
  • tło (np. jakiejś historii)

"tło" — Słownik kolokacji angielskich

back story kolokacja
 1. back rzeczownik + story rzeczownik = tło (np. jakiejś historii)
  Luźna kolokacja

  What is the intellectual back story on the study of relationships, for example?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo