Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"beznadziejny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "beznadziejny" po polsku

beznadziejny

przymiotnik
 1. impossible ***
  • beznadziejny, bez szans, niewykonalny
   I thought it was an impossible task, and yet I managed to do it. (Myślałem, że było to niewykonalne zadanie, a jednak udało mi się je zrobić.)
   The situation looks seemingly impossible. (Sytuacja z pozoru wydaję się beznadziejna.)
 2. desperate **
  • rozpaczliwy (np. o sytuacji), beznadziejny (np. o położeniu)
   You can't base the rest of your life on one desperate moment. (Nie możesz opierać reszty życia na jednej rozpaczliwej chwili.)
   Our situation isn't desperate but we need to cooperate. (Nasza sytuacja nie jest rozpaczliwa, ale musimy współpracować.)
 3. hopeless , *  
  He knew his situation was hopeless, but he didn't give up. (On wiedział, że jego sytuacja była beznadziejna, ale nie poddał się.)
  It was all hopeless: a trap with no way out. (To było beznadziejne: pułapka bez wyjścia.)
  She's hopeless at sports. (Ona jest beznadziejna jeśli chodzi o sport.)
 4. terrible ***
  • fatalny, beznadziejny (w robieniu czegoś)
   She has a terrible memory - she always forgets things. (Ona ma beznadziejną pamięć - zawsze o czymś zapomina.)
   He is a terrible actor. (On jest fatalnym aktorem.)
 5. useless *
 6. grinding
 7. abysmal , bismal potocznie
 8. abject
 9. unrelieved
 10. hellacious
 11. x-double-minus
 12. sucky
 13. rubbish BrE
 14. shouse

Powiązane zwroty — "beznadziejny"

przymiotnik
czarny (beznadziejny, np. czarna rozpacz) = black
przysłówek
beznadziejnie = desperately +5 znaczeń
idiom
rzeczownik