BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rozpaczliwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpaczliwy" po polsku

rozpaczliwy

przymiotnik
 1. desperate **
  • rozpaczliwy (np. o sytuacji), beznadziejny (np. o położeniu)
   You can't base the rest of your life on one desperate moment. (Nie możesz opierać reszty życia na jednej rozpaczliwej chwili.)
   Our situation isn't desperate but we need to cooperate. (Nasza sytuacja nie jest rozpaczliwa, ale musimy współpracować.)
 2. hopeless , *  
 3. despairing
 4. piteous
 5. last-gasp
idiom
 1. last-ditch
  • ostatni, ostateczny, rozpaczliwy (np. próba)
   We have to make a last-ditch attempt to save him. (Musimy podjąć ostatnią próbę uratowania go.)
   I've made a last-ditch effort to convince her. (Dokonałem rozpaczliwego wysiłku, żeby ją przekonać.)

Powiązane zwroty — "rozpaczliwy"

rzeczownik
przysłówek
rozpaczliwie = desperately +4 znaczenia
czasownik
rozpaczać = despair +2 znaczenia

powered by  eTutor logo