"fatalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fatalny" po polsku

fatalny

przymiotnik
 1. disastrous *
  • fatalny, katastrofalny, zgubny
   His resignation was a disastrous decision for his team. (Jego rezygnacja była fatalną decyzją dla drużyny.)
   Domestic violence has disastrous consequences for all family members. (Przemoc domowa ma katastrofalne skutki dla wszystkich członków rodziny.)
 2. terrible ***
  • fatalny, beznadziejny (w robieniu czegoś)
   She has a terrible memory - she always forgets things. (Ona ma beznadziejną pamięć - zawsze o czymś zapomina.)
   He is a terrible actor. (On jest fatalnym aktorem.)
 3. horrible **
  • koszmarny, straszny, fatalny, okropny (np. doświadczenie)
   It was a horrible experience! (To było koszmarne doświadczenie!)
   This film was extremely horrible. (Ten film był niezwykle koszmarny.)
 4. dreadful
 5. dismal
 6. unlucky
 7. fateful
 8. abysmal , bismal potocznie
 9. from hell
 10. fated  
 11. ill-fated ,   potocznie
 12. woeful , także: woesome , także: woful
 13. calamitous
 14. baleful
 15. sinistrous
 16. baneful
 17. funest
 18. zuzzy slang
 1. from hunger
przysłówek
 1. donsie dialekt , także: donsy

Powiązane zwroty — "fatalny"

rzeczownik
fatum = fate +3 znaczenia
fatalista = doomster BrE , doomsayer AmE +4 znaczenia
przysłówek
fatalnie = disastrously +4 znaczenia
inne
przymiotnik
Zobacz także: fatalistyczniefatalność

"fatalny" — Słownik kolokacji angielskich

from hunger kolokacja
 1. from przyimek + hunger rzeczownik = fatalny, okropny
  Bardzo silna kolokacja

  A world free from hunger is one we've never known.

  Podobne kolokacje:
from hell kolokacja
 1. from przyimek + hell rzeczownik = głupi, fatalny
  Bardzo silna kolokacja

  They were all trying to put the week from hell behind them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo