"głupi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głupi" po polsku — Słownik angielsko-polski

głupi

be considered pea-brained
przymiotnik
 1. stupid **
  • głupi, tępy
   She's just very stupid. (Ona jest po prostu bardzo głupia.)
   Are you pretending or are you really that stupid? (Tylko udajesz, czy naprawdę jesteś taki głupi?)
   I was very sorry I'd been so stupid on the test. (Było mi bardzo przykro, że byłem taki głupi na teście.)
   He's so stupid, it's impossible to talk to him. (On jest taki tępy, nie da się z nim porozmawiać.)
   It is sad that people are so stupid nowadays. (To smutne, że w dzisiejszych czasach ludzie są tak tępi.)
  • głupi, durny, idiotyczny (np. pomysł)
   Can I ask you a stupid question? (Czy mogę ci zadać głupie pytanie?)
   This is a very stupid idea. (To jest bardzo głupi pomysł.)
 2. foolish *
  • durny, głupi, nierozsądny
   She was foolish that she trusted him. (Ona była głupia, że mu ufała.)
   He had a foolish grin on his face. (On miał durny uśmiech na twarzy.)
   Quitting the job was foolish of you. (Rzucenie pracy było nierozsądne z twojej strony.)
   przeciwieństwo: practical
 3. silly **
  • głupi, niemądry (o osobie)
   Don't be silly. I'm not going to leave you. (Nie bądź niemądry. Nie mam zamiaru cię opuścić.)
   link synonim: stupid
  • głupi, trywialny (drobny i nieważny, np. zmartwienie)
   Don't get upset over silly things like that. (Nie przejmuj się takimi głupimi rzeczami.)
   What a silly idea! (Co za głupi pomysł!)
 4. absurd *
 5. dumb **
  • durny, głupi (o osobie) American English informal
   She is dumb, I don't like her. (Ona jest durna, nie lubię jej.)
   He thinks the Kardashians are dumb. (On uważa, że Kardashianki są głupie.)
 6. wretched  
 7. wacky informal
 8. idiotic , idiotical
 9. gay ***
  • lipny, do bani, głupi (obraźliwie) not polite
   Her party was gay, yours was better. (Jej impreza była do bani, twoja była lepsza.)
   It was a gay film, I only wasted my time. (To był lipny film, tylko zmarnowałem swój czas.)
 10. from hell
 11. daft
 12. inane
 13. obtuse
 14. fatuous
 15. witless
 16. brainless
 17. asinine
 18. dull **
  • tępy, głupi old-fashioned
   Henry is a very dull boy. (Henry jest bardzo tępym chłopcem.)
   Are you dull? You can't do it. (Głupi jesteś? Nie możesz tego zrobić.)
   link synonim: stupid
 19. soft ***
  • głupi, głupawy British English
   It was a soft joke but I liked it! (To był głupi żart, ale podobał mi się!)
   I hate these soft films about love. (Nienawidzę tych głupawych filmów o miłości.)
 20. impertinent
 21. dorky
 22. dunderheaded
 23. knuckleheaded
 24. nitwitted
 25. wood-headed
 26. weak-minded
 27. doof , doofy
 28. boobish
 29. fou
 30. hare-brained
 31. lardhead
 32. lurdan , także: lurdane  
 33. lamebrained
 34. fool **
  • głupi, idiotyczny American English informal
   That's a fool idea! (To jest idiotyczny pomysł!)
   It's a fool name, don't give it to your child. (To głupie imię, nie dawaj go swojemu dziecku.)
   What a fool idea, I'm not crazy and I won't do it! (Co za idiotyczny pomysł, nie jestem szalony i tego nie zrobię!)
 35. footling  
 36. feeble-minded , feebleminded
 37. pea-brained   informal
 38. meatheaded   informal
 39. fat-headed , fatheaded
 40. chuckleheaded
 41. thick-headed , także: thickheaded
 42. wooden-headed , także: woodenheaded
 43. thick-skulled , thick-witted
 44. muttonheaded
 45. damfool
 46. gormless
 47. barmie
 48. numpty , także: numptie
 49. doiled
 50. spoony old use
 51. duncical old use , także: duncish  
 52. folious
 53. doted
 54. fon
 55. goony slang , także: gooney
 56. flatheaded
idiom
 1. dead from the neck up  
 2. not playing with a full deck

Powiązane zwroty — "głupi"

rzeczownik
głupota = innocence +18 znaczeń
głupiec = golem +13 znaczeń
przysłówek
głupio = foolishly +10 znaczeń
idiom
przymiotnik
głupawy = jerky +1 znaczenie

"głupi" — Słownik kolokacji angielskich

from hell kolokacja
 1. from przyimek + hell rzeczownik = głupi, fatalny
  Bardzo silna kolokacja

  They were all trying to put the week from hell behind them.

  Podobne kolokacje: