MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"głupi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głupi" po polsku

głupi

obrazek do "stupid" po polsku be considered pea-brained
przymiotnik
 1. stupid **
  • głupi, tępy
   She's just very stupid. (Ona jest po prostu bardzo głupia.)
   Are you pretending or are you really that stupid? (Tylko udajesz, czy naprawdę jesteś taki głupi?)
   I was very sorry I'd been so stupid on the test. (Było mi bardzo przykro, że byłem taki głupi na teście.)
   He's so stupid, it's impossible to talk to him. (On jest taki tępy, nie da się z nim porozmawiać.)
   It is sad that people are so stupid nowadays. (To smutne, że w dzisiejszych czasach ludzie są tak tępi.)
  • głupi, durny, idiotyczny (np. pomysł)
   Can I ask you a stupid question? (Czy mogę ci zadać głupie pytanie?)
   This is a very stupid idea. (To jest bardzo głupi pomysł.)
 2. foolish *
  • durny, głupi, nierozsądny
   She was foolish that she trusted him. (Ona była głupia, że mu ufała.)
   He had a foolish grin on his face. (On miał durny uśmiech na twarzy.)
   Quitting the job was foolish of you. (Rzucenie pracy było nierozsądne z twojej strony.)
   link synonim: dotish
   przeciwieństwo: practical
 3. silly **
  • głupi, niemądry (o osobie)
   Don't be silly. I'm not going to leave you. (Nie bądź niemądry. Nie mam zamiaru cię opuścić.)
   link synonimy: stupid, dotish
  • głupi, trywialny (drobny i nieważny, np. zmartwienie)
   Don't get upset over silly things like that. (Nie przejmuj się takimi głupimi rzeczami.)
   What a silly idea! (Co za głupi pomysł!)
 4. absurd *
 5. dumb **
  • durny, głupi (o osobie) American English potocznie
   She is dumb, I don't like her. (Ona jest durna, nie lubię jej.)
   He thinks the Kardashians are dumb. (On uważa, że Kardashianki są głupie.)
 6. wretched  
 7. wacky potocznie
 8. idiotic , idiotical
 9. gay ***
  • lipny, do bani, głupi (obraźliwie) obraźliwie
   Her party was gay, yours was better. (Jej impreza była do bani, twoja była lepsza.)
   It was a gay film, I only wasted my time. (To był lipny film, tylko zmarnowałem swój czas.)
 10. from hell
 11. daft
 12. inane
 13. obtuse
 14. fatuous
  • bezmyślny, głupi, głupkowaty, niedorzeczny oficjalnie
   When finished, he realized how fatuous the last sentence sounded. (Kiedy skończył, zdał sobie sprawę, jak niedorzecznie brzmiało ostatnie zdanie.)
   What a fatuous idea! (Co za głupi pomysł!)
 15. witless
 16. brainless
 17. asinine
 18. dull **
  • tępy, głupi przestarzale
   Henry is a very dull boy. (Henry jest bardzo tępym chłopcem.)
   Are you dull? You can't do it. (Głupi jesteś? Nie możesz tego zrobić.)
   link synonim: stupid
 19. soft ***
  • głupi, głupawy British English
   It was a soft joke but I liked it! (To był głupi żart, ale podobał mi się!)
   I hate these soft films about love. (Nienawidzę tych głupawych filmów o miłości.)
 20. impertinent
 21. dorky
 22. weak-minded
 23. doof , doofy
 24. boobish
 25. dunderheaded
 26. nitwitted
 27. knuckleheaded
 28. pin-brained
 29. fou
 30. hare-brained , także: harebrained , hair-brained , także: hairbrained
 31. lurdan , także: lurdane  
 32. lardhead
 33. prattish British English
 34. lamebrained
 35. wooden-headed , także: woodenheaded
  • tępy, głupi potocznie
   He is wooden-headed. I will never speak to him again. (On jest głupi. Już nigdy się do niego nie odezwę.)
   Do you really think I am a wooden-headed caveman? (Czy naprawdę sądzisz, że jestem tępym prostakiem?)
 36. fool **
  • głupi, idiotyczny American English potocznie
   That's a fool idea! (To jest idiotyczny pomysł!)
   It's a fool name, don't give it to your child. (To głupie imię, nie dawaj go swojemu dziecku.)
   What a fool idea, I'm not crazy and I won't do it! (Co za idiotyczny pomysł, nie jestem szalony i tego nie zrobię!)
 37. footling  
 38. feeble-minded , feebleminded
 39. pea-brained   potocznie
 40. fat-headed , fatheaded
 41. chuckleheaded
 42. meatheaded   potocznie
 43. thick-headed , także: thickheaded
 44. thick-skulled , thick-witted
 45. muttonheaded
 46. damfool
 47. gormless
 48. barmie
 49. numpty potocznie , także: numptie potocznie
 50. doiled
 51. dotish British English dawne użycie
 52. duncical dawne użycie , także: duncish  
 53. spoony dawne użycie
 54. doted
 55. folious
 56. fon
idiom
 1. dead from the neck up  
 2. not playing with a full deck

Powiązane zwroty — "głupi"

rzeczownik
głupota = innocence +18 znaczeń
głupiec = fool , także: lump of school slang +8 znaczeń
przygłup potocznie = tom +4 znaczenia
przysłówek
głupio = foolishly +8 znaczeń
czasownik
ogłupiać = maze +2 znaczenia
ogłupić = stupefy , także: stupify
przymiotnik
głupawy = jerky +1 znaczenie

"głupi" — Słownik kolokacji angielskich

from hell kolokacja
 1. from przyimek + hell rzeczownik = głupi, fatalny
  Bardzo silna kolokacja

  They were all trying to put the week from hell behind them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo