"nieszczęśliwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieszczęśliwy" po polsku

nieszczęśliwy

obrazek do "miserable" po polsku obrazek do "unhappy" po polsku
przymiotnik
 1. miserable *
  • smutny, przygnębiony, nieszczęśliwy (o osobie)
   She felt miserable. (Ona czuła się przygnębiona.)
   Both boys were looking very pale and miserable. (Obaj chłopcy byli bladzi i przygnębieni.)
   I've never seen him look more miserable. (Nigdy nie widziałem go bardziej przygnębionego.)
   link synonim: sad
   przeciwieństwo: happy
 2. unhappy **
 3. unfortunate *
 4. unlucky
  • fatalny, nieszczęśliwy, pechowy
   This day can't get more unlucky. (Ten dzień nie może stać się jeszcze bardziej pechowy.)
   link synonim: star-crossed
 5. down *****
  • smutny, nieszczęśliwy, przybity
   Why are you so down? Did something happen? (Dlaczego jesteś taki nieszczęśliwy? Czy coś się stało?)
   He was really down after the divorce. (On był naprawdę nieszczęśliwy po rozwodzie.)
 6. hapless  
 7. abject
 8. stiff **
  • pechowy, nieszczęśliwy  AusE potocznie
   It was a stiff coincidence that I met her. (To był nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że ją spotkałem.)
   Monday is a stiff day for me - something bad always happens. (Poniedziałek to dla mnie pechowy dzień - zawsze zdarza się coś złego.)
 9. wretched
 10. joyless
 11. star-crossed ,
 12. down in the mouth   potocznie
  She's been down in the mouth since the death of her husband. (Ona jest nieszczęśliwa od śmierci jej męża.)
  Why do you look so down in the mouth? (Dlaczego wyglądasz na takiego nieszczęśliwego?)
 13. infelicitous
 14. unblessed , także: unblest
 15. wrackful
 16. unchancy
 17. snakebit
 18. misfortunate
przysłówek
 1. donsie dialekt , także: donsy