TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"smutny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "smutny" po polsku

smutny

obrazek do "sad" po polsku obrazek do "miserable" po polsku
przymiotnik
 1. sad ***  
  She's sad because she lost her favourite doll. (Ona jest smutna, bo zgubiła swoją ulubioną lalkę.)
  Don't be so sad, everything will be OK. (Nie bądź taki smutny, wszystko będzie dobrze.)
  link synonim: miserable
  przeciwieństwo: merry
 2. blue ****
  • przybity, zrezygnowany, smutny
   She was really blue yesterday. (Ona była wczoraj naprawdę smutna.)
   Can I do something to make you feel less blue? (Czy mogę coś zrobić, żebyś był mniej smutny?)
 3. miserable *
  • smutny, przygnębiony, nieszczęśliwy (o osobie)
   She felt miserable. (Ona czuła się przygnębiona.)
   Both boys were looking very pale and miserable. (Obaj chłopcy byli bladzi i przygnębieni.)
   I've never seen him look more miserable. (Nigdy nie widziałem go bardziej przygnębionego.)
   link synonim: sad
   przeciwieństwo: happy
 4. down *****
  • smutny, nieszczęśliwy, przybity
   Why are you so down? Did something happen? (Dlaczego jesteś taki nieszczęśliwy? Czy coś się stało?)
   He was really down after the divorce. (On był naprawdę nieszczęśliwy po rozwodzie.)
 5. gloomy
 6. melancholy
 7. distressing , distressful
 8. wistful
 9. soulful
 10. rueful
 11. downcast
 12. joyless
 13. lugubrious termin literacki
 14. doloroso
 15. unmerry
 16. angsty
 17. downhearted
 18. languishing
 19. dumpish
 20. lorn
 21. triste dawne użycie , także: tristful  
 1. flattened
idiom
 1. in a blue funk